„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

დადგენილება 20

დანართი:

დადგენილება 20-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები