ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება 21

დანართი:

დადგენილება 21-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები