ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება 22

დანართი:

დადგენილება 22-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები