,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება 23

 

 

მსგავსი სტატიები