სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევა

საქართველოს მთავრობის 2022  წლის 01 თებერვლის   N51   ბრძანების შესაბამისად  დაიწყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022  წლის საგაზაფხულო გაწვევა.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022  წლის საგაზაფხულო  გაწვევის პერიოდში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა  98   წვევამდელით.კერძოდ:

  1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში – 24  წვევამდელი.
  2. საქართველოს თავდაცვის  სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში – 60 წვევამდელი.
  3. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში-14 წვევამდელი.

მსგავსი სტატიები