ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

9. ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულება.do

მსგავსი სტატიები