ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

dad_2022_18 2904

დანართი:

დადგენილება 18-ის დანართი

მსგავსი სტატიები