ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის (პროგრამული კოდი 07 01 03) განხორციელების შესახებ

dad_2022_9 2904

დანართი:

დადგენილება 9-ის დანართი 1
დადგენილება 9-ის დანართი 2
დადგენილება 9-ის დანართი 3

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი