„ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის (პროგრამული კოდი 07 01 03) განხორციელების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

dad_2022_22 1506

დანართი:

დადგენილება 22-ის დანართი 1
დადგენილება 22-ის დანართი 2
დადგენილება 22-ის დანართი 3

მსგავსი სტატიები