ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი

sakrebulo_oqmi_2022_10 1506

მსგავსი სტატიები