ქ. ოზურგეთში შ.პ.ს „აგრობარის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

„ქ. ოზურგეთში შ.პ.ს „აგრობარის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 2022 წლის 28 დეკემბრის №546/ს ბრძანება

 

გამცილებელი წერილი

 

სკრინინგის გადაწყვეტილება

მსგავსი სტატიები