ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და გეგმა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და გეგმა

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი