საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2023-2024 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N68 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

17.1 განკარგულება 68-ის ცვლილების პროექტი

დანართი:

17.1.1 განკარგულება 68-ის დანართის ცვლილება.xlsx

 

მსგავსი სტატიები