ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საფინანსოს კომისიის ანგარიში

 

 

მსგავსი სტატიები