ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის შემუშავების დაწყების თაობაზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის (შეთანხმების) შესახებ

-3737230805

დანართი:

განკარგულება 19-ის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები