ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების_პროექტი_-_ორნამენტული_ფილების__-_შემოქმედოს_სკოლისთვის_გადაცემა

 

 

მსგავსი სტატიები