შპს „ჯეობლუბერის“ მიერ წარდგენილი დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში და დოკუმენტაცია

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, შპს „ჯეობლუბერის“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

შპს ჯეობლუბერი-სამელიორაციო სისტემა

 

 

805_სამუშაო დოკუმენტი

 

 

805_8841_სქრინინგის შეფასება (ხარვეზის გასწორება).

 

 

805_8841_8841

მსგავსი სტატიები