შ.პ.ს „ჯეობლუბერის“ მიერ წარდგენილი დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით,  შ.პ.ს „ჯეობლუბერის“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

შპს ჯეობლუბერი-სამელიორაციო სისტემა

 

872_სამუშაო დოკუმენტი

 

872_9145_ჯეობლუბერის ჭაბურღილის ლიცენზია, ძირითადი

 

872_9145_სკრინინგის შეფასება (ბოლო ხარვეზი)

 

872_9145_9145

მსგავსი სტატიები