კონფერენცია „ორგანული სოფლის მეურნეობა და ეკო პროდუქტები“

მუნიციპალიტეტს გააჩნია რესურსი იქცეს ეკოპროდუქტების მწარმოებელ ლოკაციად, რათა მოხდეს ადგილობრივი წარმოების წახალისება.

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების პერსპექტივებთან დაკავშირებით გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით „ორგანული სოფლის მეურნეობა და ეკო პროდუქტები,“ რომელშიც მონაწილეობა თვითმმართველობისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა, ასევე ადგილობრივმა ფერმერებმა და მეწარმეებმა მიიღეს.

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი