ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 429 კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ. N26.05.38.161) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

განკარგულება 1

მსგავსი სტატიები