ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 2

დანართი:

განკარგულება_2-ის_დანართი

მსგავსი სტატიები