ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 61

დანართი:

განკარგულება_61-ის_დანართი

 

 

 

მსგავსი სტატიები