კომისიის სხდომა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართა.

დარგობრივი კომისიის წევრებმა მიზანშეწონილად მიიჩნიეს, ბიუროსა და საკრებულოს სხდომებზე განხილვა-დამტკიცების მიზნით შემდეგი განკარგულების პროექტის წარდგენა: ,,სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ;“ აგრეთვე, მოისმენენ ,,მუნიციპალიტეტის 2023 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს.“

მსგავსი სტატიები