ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა (პრიორიტეტები შეირჩა ანკეტირების გზით ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვის საფუძველზე )

2019-wlis_gansaxorcielebeli_proeqtebi

 

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი