ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2020 წელი

  სატრანსპორტო საშუალებებისათვის შეძენილი სათადარიგო ნაწილები და მომსახურება     
2020 წელი
Nდასახელებაჩარიცხული თანხახელშეკრულებაჩარიცხვის თარიღი
Nთარიღიმიმწოდებელი
1ავტომანქანის რემონტი4874321.01.20ი/მ ა.არუტინიან31.01.20
2აკუმილატორი1655124.01.20შპს თეგეტა მოტორსი5.02.20
3ავტომანქანის რემონტი27975314.02.19შპს ტოიოტა ცენტრი26.02.20
4ავტომანქანის რემონტი427012.02.20ი/მ ა.არუტინიან27.02.20
5ავტომანქანის რემონტი3759325.02.20ი/მ კ.კეკელიძე4.03.20
6აკუმილატორი1143616.01.20შპს თეგეტა მოტორსი13.03.20
7საბურავი6403516.01.20შპს ინტერავტო თრეიდინგი13.03.20
8ავტომანქანის რემონტი3288521.02.20ი/მ ა.არუტინიან13.03.20
9ავტომანქანის რემონტი72011911.03.20ი/მ ა.არუტინიან18.03.20
10ავტომანქანის რემონტი2555.411911.03.20ი/მ ა.არუტინიან18.03.20
11ავტომანქანის რემონტი19211911.03.20ი/მ ა.არუტინიან10.04.20
12ავტომანქანის რემონტი60311911.03.20ი/მ ა.არუტინიან8.05.20
13ავტომანქანის რემონტი33611911.03.20ი/მ ა.არუტინიან11.05
14ავტომანქანის რემონტი3211911.03.20ი/მ ა.არუტინიან18.05.20
15ავტომანქანის რემონტი145711911.03.20ი/მ ა.არუტინიან18.05.20
16ავტომანქანის რემონტი136811911.03.20ი/მ ა.არუტინიან18.05.20
17ავტომანქანის რემონტი795168.01.20სს ფრანს ავტო2.06.20
18ავტომანქანის რემონტი168411911.03.20ი/მ ა.არუტინიან3.06.20
19ავტომანქანის რემონტი14011911.03.20ი/მ ა.არუტინიან17.06.20
ავტომანქანის რემონტი292
20ავტომანქანის რემონტი88911911.03.20ი/მ ა.არუტინიან17.06.20
21ავტომანქანის რემონტი206
22ავტომანქანის რემონტი682
23ავტომანქანის რემონტი218
24ავტომანქანის რემონტი21511.06.20სს ფრანს ავტო18.06.20
25საბურავი10001788.06.20შპს თეგეტა მოტორსი19.06.20
26საბურავი84021317.06.20შპს თეგეტა მოტორსი25.06.20
27ავტომანქანის რემონტი11011911.03.20ი/მ ა.არუტინიან25.06.20
28ავტომანქანის რემონტი24011911.03.20ი/მ ა.არუტინიან26.06.20
39ავტომანქანის ინსპექტირება1203917.01.20სს გრინვეი საქართველო3.07.20
40ავტომანქანის ინსპექტირება2001002.03.20სს გრინვეი საქართველო3.07.20
41ავტომანქანის რემონტი91011911.03.20ი/მ ა.არუტინიან3.07.20
42ავტომანქანის რემონტი90511911.03.20ი/მ ა.არუტინიან3.07.20
43ავტომანქანის რემონტი18902501.07.20შპს აუტო წოწი9.07.20
44ავტომანქანის რემონტი156411911.03.20ი/მ ა.არუტინიან21.07.20
45ავტომანქანის რემონტი14411911.03.20ი/მ ა.არუტინიან21.07.20
46ავტომანქანის რემონტი26211911.03.20ი/მ ა.არუტინიან21.07.20
47ავტომანქანის რემონტი8011911.03.20ი/მ ა.არუტინია29.07.20
48ავტომანქანის რემონტი81311911.03.20ი/მ ა.არუტინია29.07.20
49ავტომანქანის რემონტი20211911.03.20ი/მ ა.არუტინია29.07.20
50ავტომანქანის რემონტი20511.06.20სს ფრანს ავტო31.07.20
51ავტომანქანის რემონტი20511.06.20სს ფრანს ავტო31.07.20
52ავტომანქანის რემონტი21511.06.20სს ფრანს ავტო5.08.20
53ავტომანქანის რემონტი67511911.03.20ი/მ ა.არუტინია18.08.20
54ავტომანქანის რემონტი27611911.03.20ი/მ ა.არუტინია18.08.20
55ავტომანქანის რემონტი71411911.03.20ი/მ ა.არუტინია18.08.20
56ავტომანქანის რემონტი20811911.03.20ი/მ ა.არუტინია18.08.20
57ავტომანქანის რემონტი93611911.03.20ი/მ ა.არუტინია18.08.20
58აკუმილატორი21733010.08.20შპს თეგეტა მოტორსი31.08.20
59ავტომანქანის რემონტი31.211911.03.20ი/მ ა.არუტინია4.09.20
60ავტომანქანის რემონტი7711911.03.20ი/მ ა.არუტინია4.09.20
61აკუმილატორი23535825.08.20ი/მ ა.არუტინია8.09.20
62ავტომანქანის რემონტი18911911.03.20ი/მ ა.არუტინია9.09.20
63ავტომანქანის რემონტი6411911.03.20ი/მ ა.არუტინია9.09.20
64ავტომანქანის რემონტი21011911.03.20ი/მ ა.არუტინია9.09.20
65აკუმილატორი19539214,09,20შპს თეგეტა მოტორსი30,09,20
66ავტომანქანის რემონტი3611911,03,20ი/მ ა.არუტინია5,07,20
67ავტომანქანის რემონტი30311911,03,20ი/მ ა.არუტინია5,07,20
68ავტომანქანის რემონტი133211911,03,20ი/მ ა.არუტინია5,07,20
69ავტომანქანის რემონტი6811911,03,20ი/მ ა.არუტინია15,10,20
70ავტომანქანის რემონტი17711911,03,20ი/მ ა.არუტინია15,10,20
71ავტომანქანის რემონტი145სს ფრანს ავტო13,10,20
72ავტომანქანის რემონტი215სს ფრანს ავტო13,10,20
73აკუმილატორი19531731,07,20შპს თეგეტა მოტორსი20,10,20
74აკუმილატორი2852689,07,20ი/მ ა.არუტინია20,10,20
75საბურავი62442516,10,20შპს ამბოლი23,10,20
76ავტომანქანის რემონტი127041713,10,20ი/მ გ.ბურჭილაძე23,10,20
77ავტომანქანის რემონტი75411911.03ი/მ ა.არუტინია30,10,20
78ავტომანქანის რემონტი50411911.03ი/მ ა.არუტინია30,10,20
79ავტომანქანის რემონტი76511911,03,20ი/მ ა.არუტინია30,10,20
80აკუმილატორი16544827,10,20შპს თეგეტა მოტორსი5,11,20
81საბურავი77647319,11,20შპს თეგეტა მოტორსი30,11,20
82საბურავი776
83აკუმილატორი16147218,11,20შპს თეგეტა მოტორსი30,11,20
84ავტომანქანის რემონტი43011911,03,20ი/მ ა.არუტინია30,11,20
85ავტომანქანის რემონტი13611911,03,20ი/მ ა.არუტინია30,11,20
86ავტომანქანის რემონტი10411911,03,20ი/მ ა.არუტინია30,11,20
87ავტომანქანის რემონტი15511911,03,20ი/მ ა.არუტინია2,12,20
88ავტომანქანის რემონტი34311911,03,20ი/მ ა.არუტინია2,12,20
89ავტომანქანის რემონტი20911911,03,20ი/მ ა.არუტინია2,12,20
90ავტომანქანის რემონტი24811911,03,20ი/მ ა.არუტინია14,12,20
91ავტომანქანის რემონტი56411911,03,20ი/მ ა.არუტინია17,12,20
92ავტომანქანის რემონტი14511911,03,20ი/მ ა.არუტინია17,12,20
93ავტომანქანის რემონტი52211911,03,20ი/მ ა.არუტინია21,12,20
94საბურავი6004831,12,20შპს თეგეტა მოტორსი21,12,20
95ავტომანქანის რემონტი205სს ფრანს ავტო24,12,20
96ავტომანქანის რემონტი350
97ავტომანქანის რემონტი145
98საბურავი77647319,11,20შპს თეგეტა მოტორსი24,12,20
99ავტომანქანის რემონტი226311911,03,20ი/მ ა.არუტინია25,12,20
100ინსპექტირება300სს გრინვეი საქართველო30,12,20
47310.6

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი