,,ღია მართველობა-პარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის ფარგლებში სამოქმედო გეგმისა და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“

2.1 განკარგულება- სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შეს

2.1.1 მონიტორინგის ჩარჩო

2.1.1 ოზურგეთის სამოქმედო გეგმა მოწყვლად ჯგუფებზე

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი