„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N28 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულების პროექტი სოფლის პროექტები ს ცვლილება.
ინფორმაცია სოფლის პროექტი_საკრებულოსთვის (1)

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი