ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ. 26.26.56.005) სარგებლობის უფლებით ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებისთვის“ (ს.ნ.437372095) გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების პროექტი ქ.ოზურგეთში, რუსთაველის ქუჩა

 

26.26.56.005 ტექნიკური პასპორტი.

 

26.26.56.005

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი