საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

განკარგულება 17

დანართი:

განკარგულება_17-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები