გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია

ტურისტული ზონების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა საგრანტო პროექტი ,,თანამონაწილეობითი პრინციპები  გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ (Participatory CHARRETTE for the Tourism Development Strategy of Guria), შემუშავდა ტურიზმის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია. 

მოცემული სტრატეგია შეიქმნა საქართველოში ევროკავშირის  დელეგაციის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,თანამონაწილეობითი პრინციპები  გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ (Participatory CHARRETTE for the Tourism Development Strategy of Guria) ფარგლებში. პროექტის ლიდერი პარტნიორია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც კოალიციაში გააერთიანა: ჩოხატაურის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები, ასევე ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და ოზურგეთის ახალგაზრდა მეციენრთა კლუბი.

პროექტი, ,,თანამონაწილეობითი პრინციპები  გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“, მიზნად ისახავს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, ტურისტული სფეროთი დაინტერესებული აქტორებისა და  გურიის მოსახლეობის ფართო მონაწილეობით შემუშავდეს გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროექტის უნიკალურობას განსაზღვრავს ორი ფაქტორი:

  1. პირველად საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციამ გასცა გრანტი პირდაპირ მუნიციპალიტეტზე;
  2. პროექტის განხორციელდა უნიკალური მეთოდოლოგიით, კერძოდ საზოგადოებრივი დაგეგმვის მონაწილეობითი მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავდა Portland-ის (აშშ) CHARRETTE[1]-ის ეროვნულ ინსტიტუტზე დაყრდნობით.

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი