ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის მიერ 2023 წლის 01 იანვრიდან – 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათლით გაწეული საქმიანობის ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის წინამდებარე ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2023 წლის 01 იანვრიდან – 2024 წლის 01 იანვრამდე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის პაატა კიღურაძის 2023 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გელა ჩავლეშვილის 2023 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ანგარიში (2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ)

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის – ბექა თოიძის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის პაატა კიღურაძის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის მიერ 2021 წლის 03 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათლით

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ანგარიში (2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ)