ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

1-2024_წლის_ბიუჯეტის_დადგენილების_პროექტი (1)

დანართი:

2-2024-2027_წლების_პრიორიტეტების_დოკუმენტი_(5) (1) (1)
3-განმარტებითი_ბარათი_2024 (1)
4-ოზურგეთი-განმარტებითი_ბარათი_-_გენდერული
5-პროგრამები_ქვეპროგრამები_ინდიკატორები
6-შენიშვნის-გათვალისწინების_ფურცელი_2024_წელი
7-კაპიტალური_ბიუჯეტი-2024_წელი (1)

2024 წლის ა(ა)იპ – ების ბალანსები

9-სოციალური_და_ჯანდაცვის_პროგრამების_გაცემის_წესი

 

 

 

მსგავსი სტატიები