„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ასკანის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ არანაკლებ 5% ამომრჩევლის შემადგენლობით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციის შესახებ“ და ასკანის ადმინისტრაციულ ერთეულში დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებ დღის წესრიგი

ასკანა მზიანი

 

მსგავსი სტატიები