ბრძანებები

2019 ბრძანებები2018 ბრძანებები2017 ბრძანებები2016 ბრძანებები2015-2010 ბრძანებები
სათაურიდოკუმენტის ტიპიდოკ.ნომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება101, 4, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება201, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართიბრძანება201, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება301, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართი
ბრძანება301, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება401, 11, 2019გადმოწერეთ
ანა მახარაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება501, 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას,
ტარიელ აროშიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილისა და დავით მჟავანაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება601, 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება701, 21, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ხათუნა ცერცვაძის და მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების შესახებბრძანება801, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების
სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება901, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების
სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ - დანართი
ბრძანება901, 25, 2019გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანება1001, 29, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო
მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების
წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და
საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება1101, 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო
მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების
წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და
საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება1101, 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება1201, 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება1201, 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება1301, 31, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება1301, 31, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება1402, 1, 2019გადმოწერეთ
მაია ნარსიას შვებულების შესახებბრძანება1502, 6, 2019გადმოწერეთ
,,მაია ნარსიას შვებულების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 06 თებერვლის N15 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება1602, 6, 2019გადმოწერეთ
მაია ნარსიას ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება1702, 11, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხათუნა ცერცვაძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება1802, 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხათუნა ცერცვაძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება1902, 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“ბრძანება2002, 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებბრძანება2102, 18, 2019გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ”ბრძანება2202, 21, 2019გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ” - დანართიბრძანება2202, 21, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება2302, 21, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი
ბრძანება2302, 21, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება2402, 21, 2019გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანება2502, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება2603, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება2603, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას,
მარიკა ჩხიკვიშვილის და ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება2703, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ბესიკ ქათამაძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება2803, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება2903, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება3003, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება3103, 11, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -
დემოკრატიული საქართველო“-ს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის მარიკა
ჩხიკვიშვილის შვებულების შესახებ
ბრძანება3203, 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებბრძანება3303, 21, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება3403, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “ღია კარის სხდომის“ მოწვევის თაობაზებრძანება3503, 27, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება3704, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება3704, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება3804, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანება3904, 4, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება4004, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი
დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებ
ბრძანება4104, 11, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებბრძანება4204, 24, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლის სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებბრძანება4304, 24, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება4404, 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება4505, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება4505, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება4605, 3, 2019გადმოწერეთ
ენვერ ჯაფარიძის შვებულების შესახებბრძანება4705, 8, 2019გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება4805, 8, 2019გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება4905, 8, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებბრძანება5005, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
დავით დარჩიას მივლინების შესახებ
ბრძანება5105, 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება5205, 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლის
ამირან გიორგაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება5305, 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება5405, 15, 2019გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებბრძანება5505, 20, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის ლელა საჯაიას შვებულების შესახებ
ბრძანება5605, 22, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება5705, 28, 2019გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის გოჩა კილაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება5805, 28, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება5905, 28, 2019გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებბრძანება6005, 31, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება6105, 31, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება6105, 31, 2019გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება6206, 4, 2019გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება6306, 4, 2019გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება6406, 5, 2019გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას და საკრებულოს წევრის ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებბრძანება6506, 17, 2019გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილი შვებულების შესახებბრძანება6606, 18, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება6706, 18, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებბრძანება6806, 18, 2019გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 10 იანვრის N 3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება6906, 19, 2019გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 10 იანვრის N 3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართიბრძანება6906, 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე“ბრძანება7006, 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე“ - დანართიბრძანება7006, 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანება7106, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე ბრძანება7206, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება7306, 26, 2019გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება7406, 26, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა
თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ
ბრძანება7506, 28, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება7607, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება7607, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომის
მოწვევის თაობაზე
ბრძანება7707, 1, 2019გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებბრძანება7807, 8, 2019გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება7907, 9, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის
მოწვევის თაობაზე
ბრძანება8007, 11, 2019გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებბრძანება8107, 17, 2019გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებბრძანება8207, 17, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დოკუმენტების შემფასებელი მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებბრძანება8307, 18, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის
გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება8407, 24, 2019გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება8507, 24, 2019გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება8607, 26, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება8708, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება8708, 1, 2019გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება8808, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე
სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება8908, 5, 2019გადმოწერეთ
ანა მახარაძის შვებულების შესახებბრძანება9008, 5, 2019გადმოწერეთ
ენვერ ჯაფარიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება9108, 5, 2019გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებბრძანება9208, 13, 2019გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანება9308, 14, 2019გადმოწერეთ
ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებბრძანება9408, 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებბრძანება9508, 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მდივნის სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებბრძანება9608, 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას მივლინების შესახებბრძანება9708, 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის
მოწვევის თაობაზე
ბრძანება9808, 16, 2019გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება9908, 16, 2019გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება10008, 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას,
გოჩა კილაძის და ტარიელ აროშიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ
ბრძანება10108, 21, 2019გადმოწერეთ
ტარიელ აროშიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება10208, 22, 2019გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება10308, 22, 2019გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება10408, 23, 2019გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება10508, 27, 2019გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება10608, 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის - ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება10709, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის - ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ - დანართი 1ბრძანება10709, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის - ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ - დანართი 2ბრძანება10709, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის - ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ - დანართი 3ბრძანება10709, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება10809, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება10809, 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება10909, 3, 2019გადმოწერეთ
ანა მახარაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება11009, 3, 2019გადმოწერეთ
ეროდი გორდელაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება11109, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ნანული ორაგველიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ქეთევან ვასაძის, ხათუნა ცერცვაძის, მაია ზოიძის, ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას და როზეტა სკამკოჩაიშვილის მივლინების შესახებბრძანება11209, 6, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს ფრაქციის თავმჯდომარის - ტარიელ აროშიძის
შვებულებიდან გამოძახების შესახებ
ბრძანება11309, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მე-4 რანგის 1-კატეგორიის სპეციალისტის ბექა ფუტკარაიას, თანამდებობიდან
გათავისუფლების შესახებ
ბრძანება11409, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს
მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება11509, 18, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას მივლინების შესახებ
ბრძანება11609, 18, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისთვის 2019 წლის გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის გრაფიკი.ბრძანებები117September 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2019 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანებები117September 19, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას, გოჩა კილაძის და ტარიელ აროშიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 21 აგვისტოს N101 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანებები118September 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის და ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატების“ თავმჯდომარის მოადგილის მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ ბრძანებები119September 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სწვომის მოჩშეშის თაობაზებრძანებები120September 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები121September 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები122September 27, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2019 წლის სექტემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობაბრძანებები123October 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესადებ ბრძანებები123October 1, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2019 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 19 სექტემბრის N117 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებები124October 2, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2019 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 19 სექტემბრის N117 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებები124October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძისა და ამავე განყოფილების უმცროსი სპეციალისტის ანა უთალიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები125October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის და ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატების“ თავმჯდომარის ტარიელ აროშიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები126October 2, 2019გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანებები127October 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები128October 3, 2019გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანებები129October 3, 2019გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანებები131October 11, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები132October 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის - ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანებები133October 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები134October 14, 2019გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანებები135October 15, 2019გადმოწერეთ
,,ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 28 ოქტომბრის N135 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებები136October 16, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანებები137October 17, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანებები137October 18, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები138October 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანებები139October 20, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ლევან ნინიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“ბრძანებები140October 21, 2019გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანებები141October 22, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ლავრენტი ბიგვავას სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები142October 23, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები143October 24, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით დარჩიას, ლელა საჯაიას და მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები144October 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძის მივლინების შესახებბრძანებები145October 26, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის მოწვევის შესახებბრძანებები146October 27, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას და აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანებები147October 28, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები148October 29, 2019გადმოწერეთ
ენვერ ჯაფარიძე შვებულების შესახებბრძანებები149October 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები150October 31, 2019გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანებები151November 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები152November 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები153November 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანებები154November 4, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანებები154November 5, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ლევან ნინიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 8 ნოემბრის N140 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებები155November 6, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები156November 7, 2019გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანებები157November 8, 2019გადმოწერეთ
გერმანე ჭანუყვაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანებები158November 9, 2019გადმოწერეთ
ენვერ ჯაფარიძე შვებულების შესახებბრძანებები159November 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის ტარიელ აროშიძის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები160November 11, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები161November 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ.ბრძანებები162November 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას მივლინების შესახებბრძანებები163November 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანებები164November 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ის თავმჯდომარის დავით მჟავანაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანებები165November 16, 2019გადმოწერეთ
ბრძანებები166November 17, 2019
ბრძანებები167November 18, 2019
ბრძანებები168November 19, 2019
ბრძანებები169November 20, 2019
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანებები170November 21, 2019გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანებები171November 22, 2019გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება101, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო
მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტის
დამტკიცების შესახებ
ბრძანება201, 5, 2018გადმოწერეთ
გერმანე ჭანუყვაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების (II
რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) უფროსის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება301, 9, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზებრძანება401, 9, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება501, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება601, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართი
ბრძანება601, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება701, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართი
ბრძანება701, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება801, 24, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება801, 24, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავასა და ამავე საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ეროდი გორდელაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება901, 24, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება1001, 31, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება1001, 31, 2018გადმოწერეთ
,,ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში
უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება1102, 1, 2018გადმოწერეთ
,,ანა მახარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე, კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში, მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება1202, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიული საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 20 ნოემბერის N31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება1302, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება1402, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი
ბრძანება1402, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება1502, 2, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება1602, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება1602, 5, 2018გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 31 იანვრის N10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება1702, 6, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ქეთევან ვასაძისა და მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება1802, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება1902, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება1902, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება2002, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება2002, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება2102, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება2102, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება2202, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება2202, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორთა მიღების
მიზნით სტაჟიორთა სავალდებულო კვოტისა და პროფილის განსაზღვრის
შესახებ
ბრძანება2302, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება2402, 27, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 1 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება2502, 28, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 1 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
ბრძანება2502, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძისა და ამავე საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის გენო ბაბილოძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება2602, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება2702, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება2702, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება2802, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილის - მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება2903, 13, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება3003, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ლელა
საჯაიას, ლალი სიჭინავას, როზეტა სკამკოჩაიშვილის , მარიკა
ჩხიკვიშვილის და ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება3103, 19, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება3203, 20, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო
მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების
წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და
საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება3303, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო
მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების
წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და
საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება3303, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება3403, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება3503, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზებრძანება3603, 30, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება3703, 30, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება3703, 30, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ
საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება3804, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ
საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება3804, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას
მივლინების შესახებ
ბრძანება3904, 4, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანება4004, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის
თაობაზე
ბრძანება4104, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას, გიორგი
ღურჯუმელიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილისა და თორნიკე გოგუაძის სამსახურებრივი
მივლინების შესახებ
ბრძანება4204, 17, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზებრძანება4304, 20, 2018გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება4404, 20, 2018გადმოწერეთ
გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებბრძანება4504, 20, 2018გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება4604, 20, 2018გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება4704, 20, 2018გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება4804, 20, 2018გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებბრძანება4904, 20, 2018გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებბრძანება5004, 23, 2018გადმოწერეთ
ანა მახარაძის შვებულების შესახებბრძანება5104, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება5204, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული
ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა ცერცვაძის
მივლინების შესახებ
ბრძანება5304, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული
ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე
მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების შესახებ
ბრძანება5404, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი
სპეციალისტის ნათელა ზედგინიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება5504, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება5605, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება5605, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება5705, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მაია ზოიძის
მივლინების შესახებ
ბრძანება5805, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს
მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე
ბრძანება5905, 11, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით
დარჩიას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,
კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების თაობაზე
ბრძანება6005, 14, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული
ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ს თავმჯდომარის მოადგილის
მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების თაობაზე
ბრძანება6105, 14, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება6205, 15, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა
საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის,
როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის,ქეთევან ვასაძე, და ნანული
ორაგველიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება6305, 17, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება6405, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება6505, 22, 2018გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება6605, 28, 2018გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებბრძანება6705, 28, 2018გადმოწერეთ
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებბრძანება6805, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების თორნიკე გოგუაძის, ბესიკ ქათამაძის დავით მჟავანაძის და შალვა თავდიშვილის მივლინების შესახებბრძანება6905, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით
დარჩიას, გიორგი ღურჯუმელიძის, ტარიელ აროშიძის, მარიკა
ჩხიკვიშვილის , გიორგი თოიძის, ლელა საჯაიას, ლავრენტი ბიგვავასა
და გოჩა კილაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება7005, 31, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება7106, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება7206, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება7206, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება7306, 8, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უმცროსი
სპეციალისტის ანა მახარაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება7406, 8, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩევლებისათვის 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული
გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება7506, 11, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩევლებისათვის 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული
გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ - დანართი
ბრძანება7506, 11, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა
საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის,
როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის, ქეთევან ვასაძეს, და ნანული
ორაგველიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება7606, 14, 2018გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებბრძანება7706, 19, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: ხათუნა
ცერცვაძის, გიორგი თოიძისა და დავით ჭაკნელიძის მივლინების
შესახებ
ბრძანება7806, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის მივლინების შესახებბრძანება7906, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება8006, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება8106, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება8106, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - მარიკა ჩხიკვიშვილის და ქეთევან ვასაძის - ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება8206, 29, 2018გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილი შვებულების შესახებბრძანება8307, 2, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე ბრძანება8407, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის - დავით დარჩიას, მივლინების შესახებბრძანება8507, 4, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით
დარჩიას და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება8607, 9, 2018გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება8707, 9, 2018გადმოწერეთ
ანა მახარაძე შვებულების შესახებბრძანება8807, 9, 2018გადმოწერეთ
ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებბრძანება8907, 11, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება9007, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ - დანართი 1ბრძანება9007, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ - დანართი 2ბრძანება9007, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება9107, 12, 2018გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებბრძანება9207, 13, 2018გადმოწერეთ
ენვერ ჯაფარიძის შვებულების შესახებბრძანება9307, 13, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზებრძანება9407, 24, 2018გადმოწერეთ
ამირან გიორგაძის შვებულების შესახებბრძანება9507, 25, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი
დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებ
ბრძანება9607, 25, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება9708, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება9708, 1, 2018გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანება9808, 1, 2018გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებბრძანება9908, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება10008, 8, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 28 თებერვლის N25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება10108, 8, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 28 თებერვლის N25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
ბრძანება10108, 8, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება10208, 8, 2018გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება10308, 9, 2018გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება10408, 9, 2018გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება10508, 15, 2018გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება10608, 15, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის, ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება10708, 17, 2018გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანება10808, 20, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული
ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ს თავმჯდომარის მოადგილის
მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების თაობაზე
ბრძანება10908, 20, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება11008, 20, 2018გადმოწერეთ
ამირან გიორგაძისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების
შეჩერების შესახებ
ბრძანება11108, 29, 2018გადმოწერეთ
ანა მახარაძის შვებულების შესახებბრძანება11208, 30, 2018გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება11308, 30, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება11409, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება11509, 6, 2018გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანება11609, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა
საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის,
როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება11709, 13, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება11809, 13, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,
კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,ჯანმრთელობისა და
სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას
მივლინების შესახებ
ბრძანება11909, 18, 2018გადმოწერეთ
ანა მახარაძის შვებულების შესახებბრძანება12009, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილის გიორგი ღურჯუმელიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება12109, 19, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას,
ლალი სიჭინავას, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია
ზოიძის და ნანული ორაგველიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება12209, 21, 2018გადმოწერეთ
გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებბრძანება12309, 24, 2018გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება12409, 24, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება12509, 24, 2018გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება12609, 25, 2018გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება12710, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება12810, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება12810, 1, 2018გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება12910, 9, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის
მოწვევის თაობაზე
ბრძანება13010, 11, 2018გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება13110, 12, 2018გადმოწერეთ
გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებბრძანება13210, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული
ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე გენო ჩავლეშვილის
მივლინების შესახებ
ბრძანება13310, 15, 2018გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებბრძანება13410, 22, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება13510, 22, 2018გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარია შვებულების შესახებბრძანება13610, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზებრძანება13710, 23, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება13810, 30, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებბრძანება13910, 31, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება14011, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
დავით დარჩიას მივლინების შესახებ
ბრძანება14111, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
დავით დარჩიას მივლინების შესახებ - დანართი
ბრძანება14111, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N139 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება14211, 2, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას მივლინების შესახებბრძანება14311, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანება14411, 8, 2018გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება14511, 13, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებბრძანება14611, 15, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება14711, 16, 2018გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება14811, 16, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზებრძანება14911, 27, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება15011, 29, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, ლალი სიჭინავას, ლელა საჯაიას, როზეტა სკამკოჩაიშვილის და მაია ზოიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება15111, 29, 2018გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებბრძანება15212, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება15312, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება15312, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნორა მდივანის მივლინების შესახებბრძანება15412, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
დავით დარჩიას მივლინების შესახებ
ბრძანება15512, 4, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი
სპეციალისტის ცირა მდინარაძის, სპეციალისტების ანა მახარაძის, ანა
მუკბანიანის და ნანა სიხარულიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება15612, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მივლინების შესახებბრძანება15712, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის
ნანა თავდუმაძის და უფროსი სპეციალისტის ნათელა ზედგინიძის
მივლინების შესახებ
ბრძანება15812, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება15912, 10, 2018გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებბრძანება16012, 11, 2018გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება16112, 11, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სპეციალისტის ანა მახარაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება16212, 14, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ლელა საჯაიას, ხათუნა
ცერცვაძის, ქეთევან ვასაძის, მარიკა ჩხიკვიშვილის, მივლინების შესახებ
ბრძანება16312, 17, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის, მივლინების შესახებბრძანება16412, 17, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი
სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძის, მივლინების შესახებ
ბრძანება16512, 17, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ
საჯარო მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ
ბრძანება16612, 19, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებბრძანება16712, 19, 2018გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ“ 2018 წლის 19
დეკემბერის N166 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება16812, 21, 2018გადმოწერეთ
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ“
2018 წლის 19 დეკემბრის N167 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება16912, 21, 2018გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძე შვებულების შესახებბრძანება17012, 21, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი
სპეციალისტის ცირა მდინარაძის, სპეციალისტების ანა მახარაძის, ანა
მუკბანიანის და ნანა სიხარულიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება17112, 21, 2018გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება17212, 21, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება17312, 25, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება17412, 25, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება17412, 25, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება17512, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება17512, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება17612, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება17612, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება17712, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება17712, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება17812, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება17812, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებბრძანება17912, 26, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიბრძანება17912, 26, 2018გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება18012, 26, 2018გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილისა და გენო ბაბილოძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება18112, 26, 2018გადმოწერეთ
ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებბრძანება18212, 26, 2018გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანება18312, 27, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის
ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება18412, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის
ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ - დანართი
ბრძანება18412, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება18512, 28, 2018გადმოწერეთ
ნორა მდივანის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებბრძანება18612, 28, 2018გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო
მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის
ბრძანება111, 28, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება212, 4, 2017გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
უფროსად მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება312, 5, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება412, 6, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება512, 6, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილის, გიორგი ღურჯუმელიძის მივლინების შესახებ
ბრძანება612, 7, 2017გადმოწერეთ
ნორა მდივანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება712, 11, 2017გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ საქართველოს
ბრძანება812, 11, 2017გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე მობილობის წესით
გადაყვანის შესახებ
ბრძანება912, 11, 2017გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სამდივნო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება1012, 11, 2017გადმოწერეთ
ანა მახარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებბრძანება1112, 11, 2017გადმოწერეთ
ენვერ ჯაფარიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე იურიდიულ საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებბრძანება1212, 11, 2017გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში
უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება1312, 11, 2017გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე საინფორმაციო-ანალიტიკური მომსახურების საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებბრძანება1412, 11, 2017გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილებაში უმცროსის სპეციალისტის თანამდებობაზე
მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება1512, 11, 2017გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოადგილის II რანგის (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე) თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება1612, 11, 2017გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სამდივნო განყოფილებაში უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის
წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება1712, 11, 2017გადმოწერეთ
ნინო აბაშიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე - საჯარო ინფორმაციის დამუშავებისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ საქართველოსბრძანება1812, 11, 2017გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სამდივნო განყოფილებაში უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ საქართველოს
ბრძანება1912, 11, 2017გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სამდივნო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება2012, 11, 2017გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების IV რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებბრძანება2112, 11, 2017გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში
უმცროსის სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება2212, 11, 2017გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება2312, 11, 2017გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
სამდივნო განყოფილებაში უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის
წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება2412, 11, 2017გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
ბრძანება2512, 11, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო
მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 28
ნოემბერის N1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება2612, 11, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო
მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 28
ნოემბერის N1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
ბრძანება2612, 11, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
ბრძანება2712, 11, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას
მივლინების შესახებ
ბრძანება2812, 13, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
გოჩა კილაძის მივლინების შესახებ
ბრძანება2912, 15, 2017გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება3012, 18, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება3112, 20, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომების
ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება3212, 20, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომების
ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ - დანართი
ბრძანება3212, 20, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება3312, 21, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება3412, 22, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ - დანართიბრძანება3412, 22, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება3512, 25, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება3512, 25, 2017გადმოწერეთ
„საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 62-ე მუხლის 1-ლი და 3- მე პუნქტის “ შესაბამისადბრძანება3612, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ
ბრძანება3712, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა სახელფასო
დანამატის გაცემის შესახებ
ბრძანება3812, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ
ბრძანება3912, 27, 2017გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა ანგარიშების
წარდგენის გრაფიკის შესახებ
ბრძანება101, 14, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა ანგარიშების
წარდგენის გრაფიკის შესახებ - დანართი
ბრძანება101, 14, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება201, 18, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება301, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება401, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართიბრძანება401, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება501, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართიბრძანება501, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება602, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება602, 1, 2016გადმოწერეთ
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ეკატერინე აბაშმაძის, შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება702, 3, 2016გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებბრძანება802, 9, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება902, 10, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტის დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება1002, 15, 2016გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება1102, 24, 2016გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება1202, 24, 2016გადმოწერეთ
ეკატერინე აბაშმაძის შვებულების შესახებბრძანება1302, 24, 2016გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებბრძანება1402, 24, 2016გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება1502, 24, 2016გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებბრძანება1602, 24, 2016გადმოწერეთ
იაკობ დოლიძის შვებულების შესახებბრძანება1702, 24, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება1803, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება1803, 1, 2016გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანება1903, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი კვერღელიძის, მივლინების შესახებბრძანება2003, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნო განყოფილების სპეციალისტის, რუსუდან ხაბეიშვილის, ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება2103, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებბრძანება2203, 11, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების პრემირების შესახებ
ბრძანება2303, 14, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების პრემირების შესახებ - დანართი
ბრძანება2303, 14, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე
მოსამსახურეების პრემირების შესახებ
ბრძანება2403, 14, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის, თეიმურაზ
ჩავლეშვილის, მივლინების შესახებ
ბრძანება2503, 16, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას
მივლინების შესახებ
ბრძანება2603, 16, 2016გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებბრძანება2703, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება2803, 30, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება2904, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება2904, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებბრძანება3004, 11, 2016გადმოწერეთ
ეროდი გორდელაძის შვებულების შესახებბრძანება3104, 12, 2016გადმოწერეთ
თეიმურაზ ჩავლეშვილის შვებულების შესახებბრძანება3204, 25, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება3304, 27, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება3304, 27, 2016გადმოწერეთ
ეკატერინე აბაშმაძის შვებულების შესახებბრძანება3404, 27, 2016გადმოწერეთ
ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებბრძანება3505, 4, 2016გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება3605, 4, 2016გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება3705, 13, 2016გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება3805, 13, 2016გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება3905, 31, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანება4006, 1, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართიბრძანება4006, 1, 2016გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის, ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება4106, 14, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება4206, 14, 2016გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის და ნორა მდივანის, მივლინების შესახებბრძანება4306, 17, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ჩვენი ოზურგეთი“
თავმჯდომარის, ალექსანდრე გოგოძის, მივლინების შესახებ
ბრძანება4406, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება4506, 30, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება4506, 30, 2016გადმოწერეთ
მიხეილ გოგოტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება4606, 30, 2016გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება4707, 1, 2016გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება4807, 1, 2016გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებბრძანება4907, 8, 2016გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანება5007, 8, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება5107, 15, 2016გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის და ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებ
საქართველოს
ბრძანება5207, 15, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრისგრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N4 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება5307, 22, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრისგრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N4 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართიბრძანება5307, 22, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება5407, 22, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართიბრძანება5407, 22, 2016გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანება5507, 22, 2016გადმოწერეთ
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებბრძანება5607, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება5707, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება5707, 29, 2016გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება5807, 29, 2016გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის ორსულობა - მშობიარობის შვებულების შესახებბრძანება5908, 1, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება6008, 3, 2016გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის ანაზღაურების გარეშე შვებულების შესახებბრძანება6508, 5, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში, ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებბრძანება6608, 12, 2016გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებბრძანება6708, 15, 2016გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება6808, 15, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება6908, 16, 2016გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება7008, 24, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება7108, 30, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება7108, 30, 2016გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანება7209, 5, 2016გადმოწერეთ
თეიმურაზ ბურჭულაძის შვებულების შესახებბრძანება7309, 5, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებბრძანება7409, 7, 2016გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებბრძანება7509, 7, 2016გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის და გივი ყაზაიშვილის, მივლინების შესახებბრძანება7609, 8, 2016გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებბრძანება7709, 16, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება7809, 23, 2016გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება7909, 28, 2016გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება8009, 28, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება8109, 30, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება8109, 30, 2016გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება8209, 30, 2016გადმოწერეთ
ნარი მუჯირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-
კონსულტანტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება8310, 10, 2016გადმოწერეთ
ნარი მუჯირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-
კონსულტანტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ - დანართი
ბრძანება8310, 10, 2016გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება8410, 13, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანება8510, 31, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართიბრძანება8510, 31, 2016გადმოწერეთ
დავით დარჩიას შვებულების შესახებბრძანება8611, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით დარჩიას,
ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ
ბრძანება8711, 2, 2016გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებბრძანება8811, 17, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება8911, 17, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით დარჩიას,
ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ
ბრძანება9011, 21, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება9111, 30, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება9111, 30, 2016გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება9212, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება9312, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შტატებით გათვალისწინებულ თანამდებობათა შემცირებისას გასატარებელ ღონისძიებათა
შესახებ საქართველოს
ბრძანება9412, 15, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ 2016 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება9512, 23, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ 2016 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ - დანართიბრძანება9512, 23, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება9612, 26, 2016გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება9712, 26, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება9812, 26, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება9812, 26, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებბრძანება9912, 26, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებბრძანება10012, 26, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურის პრემირების შესახებბრძანება10112, 26, 2016გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანება10212, 26, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მდივნის, მაია
ნარსიას, ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
ბრძანება10312, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მდივნის, მაია
ნარსიას, ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ - დანართი
ბრძანება10312, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება10412, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართიბრძანება10412, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება10512, 29, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე - დანართიბრძანება10512, 29, 2016გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება101, 5, 2015გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არქივის მომსახურების საკითხებში პასუხისმგებელ პირად განსაზღვრის შესახებბრძანება201, 15, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა მიერ ანგარიშების წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება301, 27, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა ანგარიშების წარდგენის გრაფიკის Sesaxebბრძანება401, 27, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ მოხსენების წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება501, 27, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის მოწვევის შესახებბრძანება601, 27, 2015გადმოწერეთ
კუკური ბარამიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება701, 30, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანება802, 2, 2015გადმოწერეთ
ეკატერინე აბაშმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება902, 2, 2015გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1002, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება1102, 9, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა
სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება1202, 9, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება1302, 9, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება1402, 9, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება1502, 18, 2015გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1602, 23, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი
კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება1702, 23, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2015 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება1802, 23, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანება1902, 27, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ბრძანება2003, 11, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ბრძანება2103, 27, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებბრძანება2204, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ბრძანება2304, 3, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება2404, 6, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “ღია კარის სხდომის“ მოწვევის თაობაზებრძანება2504, 17, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება2605, 5, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება2605, 5, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება2705, 6, 2015გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება2805, 19, 2015გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება2905, 19, 2015გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტად
დანიშვნის შესახებ
ბრძანება3005, 19, 2015გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტის
თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება3105, 19, 2015გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო
მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება3205, 20, 2015გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება3305, 25, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება3405, 29, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება3405, 29, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება3506, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან
შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება3606, 9, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველების
მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება3706, 9, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტის დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება3806, 18, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის
მივლინების შესახებ
ბრძანება3906, 18, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის
მივლინების შესახებ
ბრძანება4006, 29, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას
მივლინების შესახებ
ბრძანება4106, 29, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებბრძანება4206, 29, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი კვერღელიძის, მივლინების შესახებრძანება4306, 29, 2015გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებბრძანება4406, 29, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება4506, 30, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება4506, 30, 2015გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანაპიროს ქუჩაზე მცხოვრები დავით ჩხიკვაძის საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელი სახლისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებბრძანება4607, 13, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება4707, 14, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება4807, 17, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება4907, 21, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორთა მიღების
მიზნით სტაჟიორთა სავალდებულო კვოტის და პროფილის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება5007, 29, 2015გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანება5107, 29, 2015გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებბრძანება5207, 29, 2015გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანება5307, 30, 2015გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება5407, 30, 2015გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება5507, 31, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება5607, 31, 2015გადმოწერეთ
ეროდი გორდელაძის შვებულების შესახებბრძანება5708, 11, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება5808, 13, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება5908, 21, 2015გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებბრძანება6008, 26, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება6109, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება6109, 1, 2015გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება6209, 11, 2015გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებბრძანება6309, 11, 2015გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანება6409, 14, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება6509, 15, 2015გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება6609, 30, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება6710, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება6710, 1, 2015გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებბრძანება6810, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება6910, 6, 2015გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება7010, 26, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის
მივლინების შესახებ
ბრძანება7110, 28, 2015გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძისა და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძის მივლინების შესახებბრძანება7210, 29, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება7311, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება7311, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება7411, 4, 2015გადმოწერეთ
ვლადიმერ ვადაჭკორიას შვებულების შესახებბრძანება7511, 17, 2015გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებბრძანება7611, 18, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება7711, 27, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება7711, 27, 2015გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება7812, 17, 2015გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებბრძანება7912, 17, 2015გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებბრძანება8012, 17, 2015გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებბრძანება8112, 17, 2015გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებბრძანება8212, 17, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და
საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“
ბრძანება8312, 18, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება8412, 22, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებბრძანება8512, 25, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებბრძანება8612, 25, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
ბრძანება8712, 25, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ - დანართი
ბრძანება8712, 25, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების
შესახებ 2015 წლის 25 დეკმბრის N85 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება8812, 28, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება8912, 30, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2015 წელს
ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის
განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება9012, 30, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2015 წელს
ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის
განსაზღვრის შესახებ - დანართი
ბრძანება9012, 30, 2015გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება108, 4, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების გამგის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება208, 4, 2014გადმოწერეთ
იაკობ დოლიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება308, 4, 2014გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება408, 4, 2014გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება508, 4, 2014გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება608, 4, 2014გადმოწერეთ
ნორა მდივანის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება708, 4, 2014გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება808, 4, 2014გადმოწერეთ
მაია ნარსიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მდივან-რეფერენტად დანიშვნის შესახებბრძანება908, 4, 2014გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1008, 4, 2014გადმოწერეთ
ნადია ტრაპაიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1108, 5, 2014გადმოწერეთ
მაია ლუცენკო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1208, 5, 2014გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის საკრებულოს სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1308, 5, 2014გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1408, 6, 2014გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1508, 6, 2014გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1608, 7, 2014გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება1708, 7, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება1808, 8, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება1908, 10, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება2008, 10, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება2108, 13, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება2208, 19, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება2308, 15, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება2408, 19, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ 2014 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება2508, 19, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების
მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება2608, 19, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება2708, 20, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებბრძანება2808, 20, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება2908, 26, 2014გადმოწერეთ
კახაბერ გობრონიძისა და მიხეილ გოგოტიშვილის მივლინების შესახებბრძანება3008, 29, 2014გადმოწერეთ
თეიმურაზ ჩავლეშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანება3109, 1, 2014გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება4009, 16, 2014გადმოწერეთ
დავით დარჩიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებბრძანება4209, 17, 2014გადმოწერეთ
ლელა ნაცვალაძის, ინგა დუმბაძის, ლალი სიჭინავას, ზაზა გობრონიძისა და ბიძინა გობრონიძის მივლინების შესახებბრძანება4309, 17, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებბრძანება4710, 10, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება4810, 13, 2014გადმოწერეთ
ბოხვაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული წმინდა გაბრიელ ბერის და წმინდა გაბრიელ ბერის პირველი შესახვევის ქუჩებისთვის ნომერაციის მინიჭების შესახებბრძანება4910, 15, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება5010, 17, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამკიცების შესახებ“ბრძანება5110, 21, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ „ბრძანება5210, 21, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზრაურების შესახებბრძანება5410, 31, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ეთერ გეგეშიძის ქუჩისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებბრძანება5510, 31, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების: ლელა ნაცვალაძის, ლალი სიჭინავას, ალექსანგრე გოგოძის მივლინების შესახებბრძანება5611, 7, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება5711, 7, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის მივლინების შესახებბრძანება5911, 12, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებბრძანება6112, 2, 2014გადმოწერეთ
ლელა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანება6212, 15, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებბრძანება6312, 18, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებბრძანება6412, 24, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება6512, 24, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანება6612, 24, 2014გადმოწერეთ
ბექა ფუტკარაიას თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება6812, 31, 2014გადმოწერეთ
ანა უთალიშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება6912, 31, 2014გადმოწერეთ
ნარი მუჯირის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება7012, 31, 2014გადმოწერეთ
მაია ნარსიას თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება7112, 31, 2014გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება7212, 31, 2014გადმოწერეთ
ტარიელ ჩხარტიშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება7312, 31, 2014გადმოწერეთ
ნადია ტრაპაიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება7412, 31, 2014გადმოწერეთ
მაია ლუცენკოს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებბრძანება7512, 31, 2014გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება7612, 31, 2014გადმოწერეთ
ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება7712, 31, 2014გადმოწერეთ
იაკობ დოლიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება7812, 31, 2014გადმოწერეთ
ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში სპეციალისტად დანიშვნის შესახებბრძანება7912, 31, 2014გადმოწერეთ
ზაზა თავაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში სპეციალისტად დანიშვნის შესახებბრძანება8012, 31, 2014გადმოწერეთ
ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში უფროსი სპეციალისტად დანიშვნის შესახებბრძანება8112, 31, 2014გადმოწერეთ
ნანა სიხარულიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტად დანიშვნის შესახებბრძანება8212, 31, 2014გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის და საქმისწარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება8312, 31, 2014გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება8412, 31, 2014გადმოწერეთ
ცირა მდინარაძის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება8512, 31, 2014გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში სპეციალისტად დანიშვნის შესახებბრძანება8612, 31, 2014გადმოწერეთ
ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება8712, 31, 2014გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება8812, 31, 2014გადმოწერეთ
ნორა მდივანის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება8912, 31, 2014გადმოწერეთ
თეიმურაზ ჩავლეშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის დანიშვნის შესახებბრძანება9012, 31, 2014გადმოწერეთ
ირაკლი მამალაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები101, 3, 2013გადმოწერეთ
ზურაბ კეჭაყმაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ
ბრძანებები201, 3, 2013გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები301, 4, 2013გადმოწერეთ
თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებბრძანებები401, 8, 2013გადმოწერეთ
ეკა ნანავას შვებულების შესახებბრძანებები501, 8, 2013გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის შვებულების შესახებბრძანებები601, 8, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ~ბრძანებები701, 8, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ჩილაჩავას შვებულების შესახებბრძანებები801, 8, 2013გადმოწერეთ
.ოზურგეთში თაყაიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ნელი ჩხიკვაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები901, 15, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის მივლინების შესახებბრძანებები1001, 16, 2013გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის შვებულების შესახებბრძანებები1101, 16, 2013გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანებები1201, 21, 2013გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის და ნორა მდივანის მივლინების შესახებ
ბრძანებები1301, 23, 2013გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `ფირმა ჭალა-საყდარი~-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები1401, 23, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილის მივლინების შესახებბრძანებები1501, 24, 2013გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის და ვანო იმედაშვილის მივლინების შესახებბრძანებები1601, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრი~-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები1701, 24, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანებები1801, 25, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დვაბზუს თემში მცხოვრები ლაურა როხაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ~
ბრძანებები1901, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო –საგანმანათლებლო ცენტრი~-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები2001, 28, 2013გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის შვებულებიდან გამოძახების შესახებ
ბრძანებები2101, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები2201, 28, 2013გადმოწერეთ
თამარ რუსიეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები2301, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში საშვის გარეშე შესვლის უფლების მქონე პირთა ნუსხის განსაზღვრის შესახებ ბრძანებები2401, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები2501, 29, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები2601, 29, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძესთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის
შეჩერების შესახებ
ბრძანებები2701, 31, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი~-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები2802, 1, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ზოგიერთი ბრძანებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებბრძანებები2902, 4, 2013გადმოწერეთ
ქ.ოზურგეთში ჩოხატაურის ქ. #12 მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები ეთერი ჯინჭარაძის საკუთრებაში ბინებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები3002, 1, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი~-ს დირექტორის შვებულების შესახებბრძანებები3102, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები3202, 8, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისა და კომუნალური მომსახურების ცენტრის მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით შექმნილ დროებითი სამუშაო ჯგუფში ექსპერტ-კონსულტანტის მოწვევის შესახებბრძანებები3302, 8, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილის მივლინების შესახებბრძანებები3402, 12, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურში გამწვევი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ ბრძანებები3502, 12, 2013გადმოწერეთ
ხარიტონ ჩხატარაშვილის დაკავებული თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ
ბრძანებები3602, 12, 2013გადმოწერეთ
ქ.ოზურგეთში გიორგაძის ქუჩაზე მცხოვრები ალექსი ჩხაიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები3702, 12, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური-სა და კომუნალური მომსახურების ცენტრი-ს მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით შექმნილ დროებითი სამუშაო ჯგუფში ექსპერტ-კონსულტანტის მოწვევის შესახებბრძანებები3802, 8, 2013გადმოწერეთ
ქ.ოზურგეთში მ.კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები სერგო დოლიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები3902, 15, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები4002, 15, 2013გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის შვებულების შესახებბრძანებები4102, 18, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები4202, 20, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები4302, 20, 2013გადმოწერეთ
`სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ~ბრძანებები4402, 22, 2013გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები4502, 25, 2013გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის შვებულების შესახებბრძანებები4602, 26, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან კვაჭანტირაძის შვებულების შესახებბრძანებები4702, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით სააუქციონო კომისიის შექმნის თაობაზებრძანებები4802, 27, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დაყოფისა და რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები4903, 1, 2013გადმოწერეთ
გია გოგუას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი-ბრძანებები5003, 1, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილის, გიორგი ხუროშვილის და ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანებები5103, 1, 2013გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები5203, 4, 2013გადმოწერეთ
დაბა ნასაკირალში ქუჩა #22-ში მცხოვრები ომარ ხარაბაძის საკუთრებაში არსებულიუძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები5303, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები5403, 4, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ჩილაჩავას შვებულების შესახებბრძანებები5503, 4, 2013გადმოწერეთ
მერაბ კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ფიქრია ბაქანიძის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები5603, 5, 2013გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის
მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ
ბრძანებები5703, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები5803, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები5903, 10, 2013გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მუნიციპალური ტრანსპორტი”-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები6003, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები6103, 12, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები6203, 12, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები6303, 12, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები6403, 12, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები6503, 12, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები6603, 12, 2013გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის მივლინების შესახებბრძანებები6703, 13, 2013გადმოწერეთ
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები6803, 14, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო
საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე
ბრძანებები6903, 14, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანებები7003, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები7103, 18, 2013გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ,,მუნიციპალური ტრანსპორტი”-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები7303, 19, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები7403, 20, 2013გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანებები7503, 21, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები7603, 21, 2013გადმოწერეთ
`უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ~
ბრძანებები7703, 21, 2013გადმოწერეთ
თეიმურაზ ჩხატარაიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები7803, 25, 2013გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური~-ს დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანებები7903, 25, 2013გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – `კომუნალური მომსახურების ცენტრი~-ს დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანებები8003, 25, 2013გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის სერვისცენტრი-ს დირექტორის დანიშვნის შესახებბრძანებები8103, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
დაყოფისა და რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები8203, 27, 2013გადმოწერეთ
მამუკა ქილიფთარის შვებულების შესახებბრძანებები8303, 27, 2013გადმოწერეთ
ანნა ბორჩხაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები8403, 29, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები8503, 29, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები8604, 1, 2013გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანებები8704, 1, 2013გადმოწერეთ
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ – სურსათის ეროვნული
სააგენტოსთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით
პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ
ბრძანებები8804, 1, 2013გადმოწერეთ
კახა გაგუას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის `კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების
ცენტრი~-ს დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ
ბრძანებები8904, 1, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები9004, 1, 2013გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი~-ს დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანებები9104, 2, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან ლორთქიფანიძის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი დირექტორის
თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანებები9204, 2, 2013გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის, ვახტანგ გველებიანის, ნორა მდივანის,
რუსუდან ხაბეიშვილის და თამარ რუსიეშვილის მივლინების შესახებ
ბრძანებები9304, 3, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანებები9404, 3, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები9504, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მანანა ბიწაძეს შორის
გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ
ბრძანებები9604, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები9704, 5, 2013გადმოწერეთ
დვაბზუს თემში #24 ქუჩაზე მდებარე ვალერიან ცერცვაძის საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები9804, 8, 2013გადმოწერეთ
მანანა მეგრელიშვილისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების
სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ
ბრძანებები9904, 8, 2013გადმოწერეთ
დავით აღნაშენებლის ქუჩა #175აª_ში მდებარე ბინის
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციისათვის
წარდგენილი დოკუმენტაციის გამოთხოვის შესახებ
ბრძანებები10004, 8, 2013გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის
მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ
ბრძანებები10104, 8, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო –საგანმანათლებლო ცენტრი~-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები10204, 8, 2013გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის და ნორა მდივანის, მივლინების შესახებბრძანებები10304, 10, 2013გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის მივლინების შესახებბრძანებები10404, 12, 2013გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `თანამედროვე სახვითი
ხელოვნების ცენტრი – სურათების გალერეა~ ს შორის 2011 წლის 11 თებერვალს
გაფორმებული უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ
ბრძანებები10504, 12, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის `კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების
ცენტრი~-ს (ს/კ. 237111647) დირექტორის დანიშვნის შესახებ
ბრძანებები10604, 15, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები10705, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანებები10804, 16, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები10904, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს `კოლხიდა-ს (ს/კ.237077435)
შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე
ბრძანებები11004, 18, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები11104, 19, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანებები11204, 19, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტადიონი-ს (ს/კ. 237113039) დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანებები11304, 22, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტადიონი-ს (ს/კ. 237113039) დირექტორის დანიშვნის შესახებბრძანებები11404, 22, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები11504, 25, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები11604, 25, 2013გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანებები11704, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა-ძლიერი თვითმმართველობის რეგისტრაციის თაობაზებრძანებები11804, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და
საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული
ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზე
ბრძანებები11904, 29, 2013გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებბრძანებები12004, 29, 2013გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილისთვის სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები12104, 29, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები12204, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და
საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული
ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზე
ბრძანებები12304, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და
საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო
საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე
ბრძანებები12404, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ზიანიდა ყარეგიშვილთან 2012 წლის 4 იანვარს გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებები12504, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო –
საგანმანათლებლო ცენტრი-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები12605, 1, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის –`ოზურგეთის
სერვისცენტრი`-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
ბრძანებები12705, 1, 2013გადმოწერეთ
გ. ეპისკოპოსის ქუჩაზე მდებარე ს.ს. `ბანკი კოსტანტა~-ს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები12805, 2, 2013გადმოწერეთ
დაბა ურეკში მდებარე უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები12905, 7, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები13005, 13, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები13105, 14, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები13205, 14, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები13305, 15, 2013გადმოწერეთ
ლელა ნაცვალაძის და ირმა რობაქიძის მივლინების შესახებბრძანებები13405, 15, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიაში სპეციალისტის მოწვევის შესახებბრძანებები13505, 16, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები13605, 17, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები13705, 17, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები13805, 17, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები13905, 17, 2013გადმოწერეთ
დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრები თეიმურაზ მგელაძის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები14005, 20, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები14105, 20, 2013გადმოწერეთ
დაბა ურეკში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ერთ ნაკვეთად გაერთიანებისათვის რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები14205, 23, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები14305, 24, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები14405, 24, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები14505, 27, 2013გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანებები14605, 27, 2013გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები14705, 27, 2013გადმოწერეთ
ჯუმათის თემის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები14805, 27, 2013გადმოწერეთ
ძიმითის თემის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები14905, 27, 2013გადმოწერეთ
შპს `საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისთვის~ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები15005, 28, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილის მივლინების შესახებბრძანებები15105, 29, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები15205, 30, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები15305, 30, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები15405, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანებები15506, 3, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები15606, 5, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები15706, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები15806, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები15906, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები16006, 10, 2013გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები16106, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები16206, 12, 2013გადმოწერეთ
გრიბოედოვის ქუჩაზე მდებარე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები16306, 12, 2013გადმოწერეთ
დაბა ურეკში XXIX-ე ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი სახლი #10-ში მცხოვრები ზაურ გოგუაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები16406, 12, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები16506, 13, 2013გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები16606, 13, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები16706, 17, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილის, გიორგი ხუროშვილის და ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანებები16806, 21, 2013გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის და ნორა მდივანის, მივლინების შესახებბრძანებები16906, 24, 2013გადმოწერეთ
დაბა ურეკში თაყაიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ანუშ ქუქჩიშვილის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები17006, 25, 2013გადმოწერეთ
დაბა ურეკში თაყაიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები გიორგი მოქიას საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები17106, 25, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები17206, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთში რუსთაველის ქუჩა #6-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში
მცხოვრები ნუგზარ გორდელაძის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები17306, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით სააუქციონო კომისიის შექმნის თაობაზებრძანებები17406, 26, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები17506, 27, 2013გადმოწერეთ
სოფელ ბაილეთის საბავშვო ბაღის შენობა-ნაგებობის სარეგისტრაციო მონაცემებში
(ს/კ 26.07.16.003.) ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანებები17606, 27, 2013გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის, გენო ბაბილოძის, და თამარ რუსიეშვილის მივლინების შესახებბრძანებები17706, 27, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები17806, 28, 2013გადმოწერეთ
საყვარელ სალუქვაძის შვებულების შესახებბრძანებები17907, 1, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები18007, 1, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები18107, 1, 2013გადმოწერეთ
ანნა ბორჩხაძესთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებბრძანებები18207, 1, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები18307, 2, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი
გაზგაყვანილობის ქსელის ვარგისად აღიარების შესახებ
ბრძანებები18407, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის – ოზურგეთის სერვისცენტრისთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები18507, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შესახებ საინფორმაციო-ანალიტიკური ბაზის შემუშავებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებბრძანებები18607, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები18707, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები18807, 8, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები18907, 8, 2013გადმოწერეთ
სოფელ ბაილეთში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობა-ნაგებობის (ს/კ 26.07.16.003.)
სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანებები19007, 8, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის შვებულების შესახებბრძანებები19107, 9, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებბრძანებები19207, 10, 2013გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანებები19307, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია
ოზურგეთის რეგისტრაციის თაობაზე
ბრძანებები19407, 10, 2013გადმოწერეთ
თამარ რუსიეშვილის მივლინების შესახებბრძანებები19507, 12, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ჩილაჩავას სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანებები19607, 15, 2013გადმოწერეთ
დავით სურგულაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები19707, 15, 2013გადმოწერეთ
გამგეობისთვის სახელმწიფო-რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ გადმოცემული დიზელის გენერატორის მუდმივ სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები19807, 15, 2013გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის შვებულების შესახებბრძანებები19907, 15, 2013გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის მივლინების შესახებბრძანებები20007, 16, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები20107, 16, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გაზგაყვანილობის ქსელის ვარგისად აღიარების შესახებბრძანებები20207, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბებსა და სოფლებში (თემებში) ერთწლიან კულტურებში მავნებლების (ხვატარის) წინაამღდეგ ბრძოლის შტაბის შექმნის შესახებბრძანებები20307, 18, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები20407, 18, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გაზგაყვანილობის ქსელის ვარგისად აღიარების შესახებბრძანებები20507, 18, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები20607, 19, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები20707, 19, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები20807, 19, 2013გადმოწერეთ
თენიეშვილის ქუჩა #8-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები ელენე თოხაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები20907, 22, 2013გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის შვებულების შესახებბრძანებები21007, 22, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები21107, 22, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები21207, 22, 2013გადმოწერეთ
გურიის ქუჩაზე მდებარე დეზდემონა რუსაძეს საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები21307, 25, 2013გადმოწერეთ
ჯუმათის თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანებები21407, 25, 2013გადმოწერეთ
ძიმითის თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანებები21507, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები21607, 29, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები21707, 29, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები21807, 29, 2013გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები21907, 29, 2013გადმოწერეთ
თამარ რუსიეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები22007, 29, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანებები22107, 29, 2013გადმოწერეთ
ლია გაგუას შვებულების შესახებბრძანებები22207, 29, 2013გადმოწერეთ
მაია ნარსიას შვებულების შესახებბრძანებები22307, 30, 2013გადმოწერეთ
მაკა ჭყონიას შვებულების შესახებბრძანებები22407, 30, 2013გადმოწერეთ
მაია ნიკოლაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები22507, 30, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები22607, 31, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები22708, 1, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის ანაზღაურებადი შვებულებიდან
გამოძახების შესახებ
ბრძანებები22808, 1, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები22908, 1, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები23008, 1, 2013გადმოწერეთ
რუსუდან გიორგაძის შვებულების შესახებბრძანებები23108, 5, 2013გადმოწერეთ
გურიის ქუჩაზე მდებარე რუსუდან მამულაიშვილის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები23208, 5, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები23308, 5, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები23408, 6, 2013გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის კომისიის შექმნის შესახებბრძანებები23508, 7, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის შვებულების შესახებბრძანებები23608, 7, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები23708, 8, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურში გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებბრძანებები23808, 8, 2013გადმოწერეთ
გამგეობასა და შპს გურიის მოემბეს შორის გაფორმებული სასყიდლიანი უზუფრუქტის ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებბრძანებები23908, 8, 2013გადმოწერეთ
ნათია ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანებები24008, 9, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები24108, 14, 2013გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძის შვებულების შესახებბრძანებები24208, 15, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები24308, 19, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები24408, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები24508, 20, 2013გადმოწერეთ
ლია გაგუას ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები24608, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები24708, 23, 2013გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები24808, 23, 2013გადმოწერეთ
არჩილ ღლონტის მივლინების შესახებბრძანებები24908, 26, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები25008, 27, 2013გადმოწერეთ
გოჩა კვირჩილაძის შვებულების შესახებბრძანებები25108, 30, 2013გადმოწერეთ
კახა ვასაძის შვებულების შესახებბრძანებები25208, 30, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები25308, 30, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანებები25408, 30, 2013გადმოწერეთ
თაყაიშვილის ქუჩაზე მდებარე ციური ხუნდაძის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები25508, 30, 2013გადმოწერეთ
ინდივიდუალური მეწარმე – მაკა რამიშვილისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები25609, 2, 2013გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები25709, 2, 2013გადმოწერეთ
რუსუდან გიორგაძის შვებულების შესახებბრძანებები25809, 3, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები25909, 3, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26009, 3, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26109, 3, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26209, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26309, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები26409, 4, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები26509, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26609, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26709, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები26809, 6, 2013გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებბრძანებები26909, 6, 2013გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები27009, 9, 2013გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანებები27109, 9, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები27209, 9, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს `გურია ტრეველი~-სათვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები27309, 9, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები27409, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები27509, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის თემის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები27609, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ოზურგეთის სერვისცენტრისთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები27709, 10, 2013გადმოწერეთ
მ.კოსტავას ქუჩაზე მცხოვრები თენგიზ მექვაბიშვილის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები27809, 12, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები27909, 13, 2013გადმოწერეთ
ლია გაგუას შვებულების შესახებბრძანებები28009, 13, 2013გადმოწერეთ
თამაზ სალუქვაძის მივლინების შესახებბრძანებები28109, 16, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის მივლინების შესახებბრძანებები28209, 16, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები28309, 17, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები28409, 17, 2013გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანებები28509, 20, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები28609, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები28709, 20, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის მივლინების შესახებბრძანებები28809, 23, 2013გადმოწერეთ
თამარ კიღურაძისთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის დროებით შეჩერების შესახებბრძანებები28909, 23, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან კვაჭანტირაძისათვის სამსახურებრივი ურთიერთობის დროებით შეჩერების შესახებბრძანებები29009, 23, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და მანანა მეგრელიშვილს შორის 2013 წლის 8 აპრილს გაფორმებული სასყიდლიანი უზუფრუქტის ხელშეკრულების მოქმედების შესაძლო შეწყვეტასთან დაკავშირებითბრძანებები29109, 23, 2013გადმოწერეთ
თენიეშვილის ქუჩა #8 მდებარე უჩა კომახიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები29209, 24, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები29309, 24, 2013გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს ~ტექნოსერვი~-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები29409, 25, 2013გადმოწერეთ
შპს `ტექნოსერვი~-სთვის სახელმწიფო-რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ გადმოცემული ბულდოზერი ~KAMATSU-D65EX-15EO` დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები29509, 27, 2013გადმოწერეთ
ნანა ანდღულაძისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები29609, 27, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზების მიზნით საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანებები29709, 27, 2013გადმოწერეთ
თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა მუნიციპალური პროფესიული თეატრის (ს/კ.237110354) დირექტორის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანებები29809, 27, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები29909, 30, 2013გადმოწერეთ
ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე გურამ ჩხაიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები30009, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები30109, 30, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები30209, 30, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნის შესახებბრძანებები30310, 2, 2013გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძის შვებულების შესახებბრძანებები30410, 3, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები30510, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები30610, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები30710, 8, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები30810, 8, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრი~-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები30910, 9, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები31010, 9, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები31110, 15, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები31210, 15, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას შვებულების შესახებბრძანებები31310, 15, 2013გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების - სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზიანებული ხეების გამოყენებისა და გადამუშავებისათვის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებბრძანებები31410, 15, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს `კოლხიდას (ს/კ.237077435) შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების (ს/კ. #26.28.13.074) გაუქმების თაობაზებრძანებები31510, 15, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები31610, 17, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები31710, 18, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები31810, 18, 2013გადმოწერეთ
ხვიჩა კილაძის შვებულების შესახებბრძანებები31910, 18, 2013გადმოწერეთ
შრომის თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანებები32010, 18, 2013გადმოწერეთ
არჩილ ღლონტის შვებულების შესახებბრძანებები32110, 18, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის მივლინების შესახებბრძანებები32210, 22, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები32310, 22, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები32410, 25, 2013გადმოწერეთ
ხვიჩა კილაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები32510, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების შ.პ.ს. `მთისპირი 2010~-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
ბრძანებები32610, 29, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის და ლაშა თავაძის მივლინების შესახებბრძანებები32710, 30, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის მივლინების შესახებბრძანებები32810, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები32910, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები33011, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები33111, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები33211, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები33311, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები33411, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები33511, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები33611, 6, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში ვ.დოლიძის ქუჩა #13-ში მდებარე მზია ჩხატარაშვილის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები33711, 6, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები33811, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები33911, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34011, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34111, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34211, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34311, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34411, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34511, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34611, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34711, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34811, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები34911, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები35011, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები35111, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები35211, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები35311, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები35411, 7, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები35511, 7, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები35611, 7, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში ჩოხატაურის ქუჩაზე მდებარე ჩინო აკოპიანის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები35711, 10, 2013გადმოწერეთ
შპს `გურია ტრეველი`-სათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები35811, 10, 2013გადმოწერეთ
გია გოგუას `საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი`-ს დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანებები35911, 12, 2013გადმოწერეთ
შოთა გიორგაძის `საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი`-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანებები36011, 12, 2013გადმოწერეთ
ლელა ნაცვალაძის მივლინების შესახებბრძანებები36111, 12, 2013გადმოწერეთ
ლიხაურის თემის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები36211, 12, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები36311, 12, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები36411, 12, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები36511, 12, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილისთვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების აღდგენის შესახებ ბრძანებები36611, 12, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები36711, 15, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის მივლინების შესახებბრძანებები36811, 15, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები36911, 15, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის მივლინების შესახებბრძანებები37011, 19, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას, ლელა ნაცვალაძის და ირმა რობაქიძის მივლინების შესახებბრძანებები37111, 21, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის მივლინების შესახებბრძანებები37211, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების სალომე ქორიძისთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
ბრძანებები37311, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები37411, 22, 2013გადმოწერეთ
გელა შაფაქიძის შვებულების შესახებბრძანებები37511, 26, 2013გადმოწერეთ
ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებბრძანებები37611, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები37711, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები37811, 28, 2013გადმოწერეთ
შპს ტექნოსერვისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების - ,,გრეიდერი’’ს სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები37911, 29, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები38012, 3, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები38112, 3, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას მივლინების შესახებბრძანებები38212, 3, 2013გადმოწერეთ
ვერიკო ვაშაკიძის შვებულების შესახებბრძანებები38312, 3, 2013გადმოწერეთ
როზა ვაშნაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებრძანებები38412, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები38512, 4, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების
რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
ბრძანებები38612, 4, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზებრძანებები38712, 4, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას, კახა ღლონტის და ლელა ნაცვალაძის მივლინების შესახებბრძანებები38812, 6, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები38912, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები39012, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები39112, 10, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები39212, 10, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას და ლელა ნაცვალაძის მივლინების შესახებბრძანებები39312, 10, 2013გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძის შვებულების შესახებბრძანებები39412, 12, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები39512, 16, 2013გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანებები39612, 16, 2013გადმოწერეთ
უძრავ ქონებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებბრძანებები39712, 17, 2013გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი~-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები39812, 18, 2013გადმოწერეთ
ავთანდილ სურგულაძის მივლინების შესახებბრძანებები39912, 18, 2013გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის მივლინების შესახებბრძანებები40012, 18, 2013გადმოწერეთ
ირინე საჯაიას და ლელა ნაცვალაძის მივლინების შესახებბრძანებები40112, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იულო მჟავანაძის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები40212, 23, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სერვისცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები40312, 30, 2013გადმოწერეთ
მამუკა ქილიფთარისათვის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები40412, 31, 2013გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები40512, 31, 2013გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები40612, 31, 2013გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები40712, 31, 2013გადმოწერეთ
კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ალექსანდრე ჩაჩანიძის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები40812, 31, 2013გადმოწერეთ
რუსუდან გიორგაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები40912, 31, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან კვაჭანტირაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41012, 31, 2013გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41212, 31, 2013გადმოწერეთ
არჩილ ღლონტთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41312, 31, 2013გადმოწერეთ
საყვარელ სალუქვაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41412, 31, 2013გადმოწერეთ
თეიმურაზ ჩხატარაიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების აფორმების შესახებბრძანებები41512, 31, 2013გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41612, 31, 2013გადმოწერეთ
ლია გაგუასთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41712, 31, 2013გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები41812, 31, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები41912, 31, 2013გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები42012, 31, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანებები42112, 31, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება101, 3, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება201, 3, 2012გადმოწერეთ
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება201, 3, 2012გადმოწერეთ
არჩილ ღლონტის შვებულების შესახებბრძანება301, 3, 2012გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის შვებულების შესახებბრძანება401, 3, 2012გადმოწერეთ
ვლადიმერ სურგულაძის შვებულების შესახებბრძანება501, 3, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება601, 3, 2012გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის და ნათია ლომჯარიას პრემირების შესახებბრძანება701, 3, 2012გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება801, 3, 2012გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება901, 3, 2012გადმოწერეთ
ნორა მდივანის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება1001, 3, 2012გადმოწერეთ
კომუნალური მომსახურების ცენტრისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებბრძანება1101, 3, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანება1201, 4, 2012გადმოწერეთ
ზინაიდა ყარეგიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება1301, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება1401, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებბრძანება1501, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დირექტორების პრემირების შესახებბრძანება1601, 5, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის შვებულების შესახებბრძანება1701, 5, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი მობილური ტელეფონისა და საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანება1801, 5, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება1901, 9, 2012გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება2001, 9, 2012გადმოწერეთ
მამუკა ქილიფთარის პრემირების შესახებბრძანება2101, 10, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება2201, 17, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება2301, 23, 2012გადმოწერეთ
თამაზ სალუქვაძის პრემირების შესახებბრძანება2401, 24, 2012გადმოწერეთ
გამგეობასა და რამაზ ანდღულაძეს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზებრძანება2501, 25, 2012გადმოწერეთ
გამგეობასა და რამაზ ანდღულაძეს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზებრძანება2601, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და აშშ განვითარების სააგენტოს დემოკრატიული მმართველობის პროგრამას შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის პირობების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის შესახებბრძანება2701, 25, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის შვებულების შესახებბრძანება2801, 26, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის პრემირების შესახებბრძანება2901, 30, 2012გადმოწერეთ
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება3001, 31, 2012გადმოწერეთ
ლია გაგუასთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება3101, 31, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური~-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება3201, 31, 2012გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება3301, 31, 2012გადმოწერეთ
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურში გამწვევი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებბრძანება3401, 31, 2012გადმოწერეთ
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურში სამხედრო-სააღრიცხვო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებბრძანება3501, 31, 2012გადმოწერეთ
ბესიკ საინიშვილისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება3602, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა
პრემირების შესახებ
ბრძანება3702, 9, 2012გადმოწერეთ
კახა ღლონტის მივლინების შესახებბრძანება3802, 10, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება3902, 14, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის
განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება4002, 14, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებბრძანება4102, 16, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება4202, 16, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება4302, 17, 2012გადმოწერეთ
გამგეობას და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გაფორმებული უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზებრძანება4402, 21, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის კომისიის თავმჯდომარისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებბრძანება4502, 21, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2010 წლის 29 ნოემბრის `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანება4602, 24, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანება4702, 24, 2012გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის მივლინების შესახებბრძანება4803, 1, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და პაატა ბურჭულაძის პრემირების შესახებბრძანება4903, 2, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის მივლინების შესახებბრძანება5003, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება5103, 12, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოში მოქალაქეთა მიღების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზებრძანება5203, 12, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოში მოქალაქეთა მიღების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზებრძანება5303, 21, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის და გიორგი ჩილაჩავას პრემირების შესახებბრძანება5403, 23, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებბრძანება5503, 27, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის მივლინების შესახებბრძანება5603, 27, 2012გადმოწერეთ
კახა ღლონტის პრემირების შესახებბრძანება5703, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით სააუქციონო კომისიის შექმნის თაობაზებრძანება5803, 30, 2012გადმოწერეთ
ქეთევან კვაჭანტირაძის შვებულების შესახებბრძანება5904, 2, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება6004, 10, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება6104, 17, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანება6204, 23, 2012გადმოწერეთ
სოფელ გურიანთის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოდ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანება6304, 23, 2012გადმოწერეთ
ვერიკო ვაშაკიძის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრის შესახებბრძანება6404, 23, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის და გელა ჩავლეშვილის პრემირების შესახებბრძანება6504, 24, 2012გადმოწერეთ
ა(ა)იპ `მომავლის სხივი'-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება6604, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებბრძანება6704, 26, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანება6804, 27, 2012გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებბრძანება6904, 27, 2012გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანება7004, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებბრძანება7104, 30, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანება7205, 4, 2012გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის მივლინების შესახებბრძანება7305, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოში მოქალაქეთა მიღების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზებრძანება7405, 8, 2012გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის და გენო ბაბილოძის პრემირების შესახებბრძანება7505, 10, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება7605, 14, 2012გადმოწერეთ
გამგეობასა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოს `ბიბლუსი'-ს შორის 2009 წლის 5 მაისს გაფორმებული სასყიდლიანი იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზებრძანება7705, 14, 2012გადმოწერეთ
სოფელ მელექედურის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოდ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანება7805, 14, 2012გადმოწერეთ
გამგეობასა და ინდივიდუალური მეწარმე გოჩა ჩიტაიშვილს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებბრძანება7905, 15, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ინდივიდუალური მეწარმე ლევან კოსტავას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებბრძანება8005, 21, 2012გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის პრემირების შესახებბრძანება8105, 25, 2012გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანება8205, 25, 2012გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის და ირინე საჯაის პრემირების შესახებბრძანება8306, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება8406, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება8506, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. `განახლება'-ს შორის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ჯგუფის შექმნის თაობაზებრძანება8606, 7, 2012გადმოწერეთ
სოფელ დვაბზუს ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოდ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანება8706, 7, 2012გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის პრემირების შესახებბრძანება8806, 12, 2012გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანება8906, 13, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანება9006, 18, 2012გადმოწერეთ
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებბრძანება9106, 18, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის მივლინების შესახებბრძანება9206, 18, 2012გადმოწერეთ
სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის,ბრძანება9306, 21, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის პრემირების შესახებბრძანება9406, 21, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის მივლინების შესახებბრძანება9506, 22, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და ვანო იმედაშვილის პრემირების შესახებბრძანება9606, 26, 2012გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის შვებულების შესახებბრძანება9706, 28, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის ნათია ლომჯარიას და ეკა ნანავას პრემირების შესახებბრძანება9806, 28, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი მობილური ტელეფონისა და საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანება9906, 29, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება10006, 29, 2012გადმოწერეთ
დვაბზუს თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანება10106, 29, 2012გადმოწერეთ
ნატანების თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანება10206, 29, 2012გადმოწერეთ
შრომის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანება10306, 29, 2012გადმოწერეთ
დაბა ნასაკირალის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანება10406, 29, 2012გადმოწერეთ
ბახვის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანება10506, 29, 2012გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება10606, 29, 2012გადმოწერეთ
ჯორჯიაშვილის ქ.#62-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები ნარგიზა მორჩაძის საკუთრებაში არსებული ბინისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანება10707, 5, 2012გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის პრემირების შესახებბრძანება10807, 5, 2012გადმოწერეთ
კახა ღლონტის მივლინების შესახებბრძანება10907, 5, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ 2012 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებბრძანება11007, 6, 2012გადმოწერეთ
სალომე დუმბაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება11107, 10, 2012გადმოწერეთ
ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება11207, 10, 2012გადმოწერეთ
ბიძინა გობრონიძის შვებულების შესახებბრძანება11307, 10, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანება11407, 12, 2012გადმოწერეთ
შპს გურია ტრეველისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება11507, 12, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანება11607, 12, 2012გადმოწერეთ
რუსუდან გიორგაძის შვებულების შესახებბრძანება11707, 13, 2012გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის მივლინების შესახებბრძანება11807, 16, 2012გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის შვებულების შესახებბრძანება11907, 16, 2012გადმოწერეთ
საყვარელ სალუქვაძის შვებულების შესახებბრძანება12007, 17, 2012გადმოწერეთ
მაია ნარსიას შვებულების შესახებბრძანება12107, 17, 2012გადმოწერეთ
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებბრძანება12207, 17, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის)
გამოსავლენად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება12307, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გურიანთის თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზებრძანება12407, 18, 2012გადმოწერეთ
დვაბზუს თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანება12507, 18, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ქონების `კომუნალური მომსახურების ცენტრი'-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება12607, 18, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება12707, 20, 2012გადმოწერეთ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება12807, 20, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება12907, 20, 2012გადმოწერეთ
კახა ვასაძის შვებულების შესახებბრძანება13007, 25, 2012გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის პრემირების შესახებბრძანება13107, 25, 2012გადმოწერეთ
მაკა ჭყონიას შვებულების შესახებბრძანება13207, 27, 2012გადმოწერეთ
სარა გობრონიძისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები13407, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანებები13507, 30, 2012გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის შვებულების შესახებბრძანებები13607, 30, 2012გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძის შვებულების შესახებბრძანებები13707, 30, 2012გადმოწერეთ
კიტა მეგრელიძის ქუჩაზე მცხოვრები სულიკო ორაგველიძის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები13807, 31, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები14007, 31, 2012გადმოწერეთ
ანასეულში მეცნიერების ქ.#9-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები ზურაბ ძნელაძის საკუთრებაში არსებული ბინისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები14108, 2, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები14208, 2, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის,
მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურში გამწვევი კომისიის
შექმნისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანებები14308, 3, 2012გადმოწერეთ
საყვარელ სალუქვაძის შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები14408, 3, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანებები14508, 8, 2012გადმოწერეთ
ვიქტორ დოლიძის ქ.#8-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები გელა ცეცხლაძის საკუთრებაში არსებული ბინებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები14608, 8, 2012გადმოწერეთ
მეცნიერების ქ.#31-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები ჟუჟუნა ღლონტის საკუთრებაში არსებული ბინისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები14708, 8, 2012გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის დაკავებული თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანებები14808, 10, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ლიხაურის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების,
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის
დამტკიცების შესახებ
ბრძანებები14908, 10, 2012გადმოწერეთ
გურიანთის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანებები15008, 10, 2012გადმოწერეთ
დაბა ნარუჯის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანებები15108, 10, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის და გელა ჩავლეშვილის პრემირების შესახებბრძანებები15208, 13, 2012გადმოწერეთ
სალომე დუმბაძის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანებები15308, 13, 2012გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის შვებულების შესახებბრძანებები15408, 15, 2012გადმოწერეთ
დვაბზუს თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანებები15508, 15, 2012გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის პრემირების შესახებბრძანებები15608, 15, 2012გადმოწერეთ
ირინა საჯაიას შვებულების შესახებბრძანებები15708, 17, 2012გადმოწერეთ
ნათია ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანებები15808, 17, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები15908, 17, 2012გადმოწერეთ
ბიძინა გობრონიძის დაკავებული თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანებები16008, 20, 2012გადმოწერეთ
გელა შაფაქიძის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანებები16108, 20, 2012გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები16208, 20, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის
მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ
ბრძანებები16308, 21, 2012გადმოწერეთ
გელა შაფაქიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანებები16408, 22, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე
ბრძანებები16508, 22, 2012გადმოწერეთ
ქ.ოზურგეთში ჭავჭავაძის ქ.#19-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში მცხოვრები გიორგი ღლონტის საკუთრებაში არსებული ბინისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ ბრძანებები16608, 23, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის სამგზავრო ავტოსადგური-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები16708, 23, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის სამგზავრო ავტოსადგური-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები16808, 23, 2012გადმოწერეთ
თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებბრძანებები16908, 23, 2012გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები17008, 23, 2012გადმოწერეთ
ლია გაგუას შვებულების შესახებბრძანებები17108, 23, 2012გადმოწერეთ
ვერიკო ვაშაკიძის შვებულების შესახებბრძანებები17208, 23, 2012გადმოწერეთ
მაია ნარსიასთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები17308, 24, 2012გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანისთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები17408, 24, 2012გადმოწერეთ
არჩილ ღლონტისთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები17508, 24, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები17608, 24, 2012გადმოწერეთ
მაია ნიკოლაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები17708, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანებები17808, 29, 2012გადმოწერეთ
ნადია ტრაპაიძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები17908, 30, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანებები18009, 3, 2012გადმოწერეთ
ქ.ოზურგეთში (ანასეულში) მეცნიერების ქ.#9-ში მდებარე მრავალბინიან სახლში
მცხოვრები ზურაბ ძნელაძის საკუთრებაში არსებული ბინისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები18109, 3, 2012გადმოწერეთ
გოგა ტრაპაიძის შვებულების შესახებბრძანებები18209, 5, 2012გადმოწერეთ
ნატანების თემში მცხოვრები ზაზა გობრონიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები18309, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის სამგზავრო ავტოსადგურისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები18509, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი მობილური ტელეფონისა და საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანებები18609, 7, 2012გადმოწერეთ
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ყოველთვიური დამატებითი წარმომადგენლობითი ხარჯების განკარგვაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის შესახებბრძანებები18709, 7, 2012გადმოწერეთ
ზვიადი უნგიაძის შვებულების შესახებბრძანებები18809, 12, 2012გადმოწერეთ
თამარ კიღურაძისთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები18909, 21, 2012გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილისთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები19009, 21, 2012გადმოწერეთ
ლია გაგუასთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები19109, 21, 2012გადმოწერეთ
ვერიკო ვაშაკიძისთვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებბრძანებები19209, 21, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის პრემირების შესახებბრძანებები19309, 21, 2012გადმოწერეთ
ჯორჯიაშვილის ქუჩა #14-ში მცხოვრები გოჩა ჩანტლაძის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები19409, 24, 2012გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები19509, 24, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები19609, 24, 2012გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძისთვის ანაზღაურების გარეშე შვებულების მიცემის თაობაზებრძანებები19709, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები19809, 27, 2012გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძის შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანებები19910, 2, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის შვებულების შესახებბრძანებები20010, 3, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებბრძანებები20110, 3, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეიშვილის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებაბრძანებები20210, 5, 2012გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები20310, 5, 2012გადმოწერეთ
ნატანების თემის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ არაკეთილსაიმედოთ გამოცხადებისა და შეზღუდვების დაწესების შესახებბრძანებები20410, 5, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები20510, 8, 2012გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანებები20610, 8, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანებები20710, 9, 2012გადმოწერეთ
სიკო დოლიძის ქუჩაზე მცხოვრები დავით კვაჭანტირაძის საკუთრებაში არსებული
საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები20810, 10, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები20910, 10, 2012გადმოწერეთ
ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები21010, 10, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები21110, 10, 2012გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ელვასერვისი’’-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები21210, 15, 2012გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები21310, 22, 2012გადმოწერეთ
თამარ რუსიეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები21410, 22, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები21510, 22, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებბრძანებები21610, 23, 2012გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის შვებულების შესახებბრძანებები21710, 30, 2012გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანებები21811, 1, 2012გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის და ზინაიდა ყარეგიშვილის მივლინების შესახებბრძანებები21911, 1, 2012გადმოწერეთ
გოჩა კვირჩილაძის შვებულების შესახებბრძანებები22011, 1, 2012გადმოწერეთ
თაყაიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ლია ჩხიკვაძის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები22111, 5, 2012გადმოწერეთ
კ.მეგრელაძის ქუჩაზე მცხოვრები ლეილა ღლონტის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები22211, 6, 2012გადმოწერეთ
მედალფას ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები22411, 6, 2012გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანებები22511, 12, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები22611, 12, 2012გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანებები22711, 12, 2012გადმოწერეთ
დვაბზუს თემში მცხოვრები ლუარა როხაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები22811, 12, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის მივლინების შესახებბრძანებები22911, 12, 2012გადმოწერეთ
თამარ რუსიეშვილის შვებულების შესახებბრძანებები23011, 12, 2012გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები23111, 12, 2012გადმოწერეთ
გამგეობასა და მაია ჯიჯიეშვილს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზებრძანებები23211, 13, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის გაფორმებული უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზებრძანებები23311, 13, 2012გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანებები23411, 19, 2012გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებბრძანებები23511, 19, 2012გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზებრძანებები23611, 20, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის შვებულების შესახებბრძანებები23711, 22, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოსა და სალომე დუმბაძესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებბრძანებები23811, 22, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და გიორგი ჩილაჩავას მივლინების შესახებბრძანებები23911, 26, 2012გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებბრძანებები24011, 26, 2012გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის მივლინების შესახებბრძანებები24111, 29, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანებები24211, 29, 2012გადმოწერეთ
მ.კოსტავას ქუჩაზე მცხოვრები სერგო ოგანესიანის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ
ბრძანებები24311, 30, 2012გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის დაკავებული თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანებები24412, 6, 2012გადმოწერეთ
კონსტანტინე შარაშენიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბრძანებები24512, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებბრძანებები24612, 6, 2012გადმოწერეთ
ნატანების თემის ტერიტორიაზე ცოფის დაავადების მხრივ დაწესებული
შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე
ბრძანებები24712, 6, 2012გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის მივლინების შესახებბრძანებები24812, 7, 2012გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებბრძანებები24912, 7, 2012გადმოწერეთ
ნორა მდივანის შვებულების შესახებბრძანებები25012, 10, 2012გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის შვებულების შესახებბრძანებები25112, 10, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანებები25212, 10, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებბრძანებები25312, 10, 2012გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილის შვებულების შესახებბრძანებები25412, 17, 2012გადმოწერეთ
დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრები გვარიკ მანუკიანის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონებისთვის ნომრის მინიჭების შესახებბრძანებები25512, 17, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციის და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურისათვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები25612, 17, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების კომუნალური მომსახურების ცენტრისათვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანებები25712, 17, 2012გადმოწერეთ
ზაზა შოშიტაიშვილის და გიორგი ჩილაჩავას პრემირების შესახებბრძანებები25812, 17, 2012გადმოწერეთ
მამუკა ქილიფთარის შვებულების შესახებბრძანებები25912, 18, 2012გადმოწერეთ
ეკა ნანავას შვებულების შესახებბრძანებები26012, 18, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის საშუალებით განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებბრძანებები26112, 19, 2012გადმოწერეთ
შპს 'ფირმა ჭალა-საყდარი’-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები26212, 24, 2012გადმოწერეთ
შპს `ფირმა ჭალა-საყდარი'-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები26312, 24, 2012გადმოწერეთ
შპს `ფირმა ჭალა-საყდარი'-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები26412, 24, 2012გადმოწერეთ
შპს `ფირმა ჭალა-საყდარი'-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანებები26512, 24, 2012გადმოწერეთ
გივი ყაზაიშვილისთვის სამსახურეობრივი ურთიერთობის აღდგენის შესახებბრძანებები26612, 24, 2012გადმოწერეთ
გიორგი ხუროშვილის მივლინების შესახებბრძანებები26712, 26, 2012გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძესთვის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები26812, 28, 2012გადმოწერეთ
მამუკა ქილიფთარისათვის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებბრძანებები26912, 31, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანებები27012, 31, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანებები27112, 31, 2012გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანება101, 3, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება201, 3, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება301, 5, 2011გადმოწერეთ
ასოციაცია ატუს და მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების შეწყვეტის თაობაზებრძანება401, 10, 2011გადმოწერეთ
გამგეობასა და შ.პ.ს `ელეგანტი-2007'-ს შორის გაფორმებული აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებბრძანება501, 12, 2011გადმოწერეთ
გამგეობასა და შ.პ.ს `ელეგანტი-2007'-ს შორის გაფორმებული აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართიბრძანება501, 12, 2011გადმოწერეთ
კახა ღლონტის მივლინების შესახებბრძანება801, 27, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება901, 31, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება1002, 3, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ შილაკაძის მივლინების შესახებბრძანება1102, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი – ~სურათების გალერეა~-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება1202, 10, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის მივლინების შესახებბრძანება1302, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება1402, 10, 2011გადმოწერეთ
სოციალურ-კულტურული ღონისძიებებისა და საგრანტო პროგრამის განხორციელების მიზნით საგრანტო-საკონკურსო კომისიის შექმნის თაობაზებრძანება1502, 10, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება1602, 10, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება1702, 10, 2011გადმოწერეთ
ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება1802, 18, 2011გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მომსამსახურეებზე გამოყოფილი მობილური ტელეფონისა და საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზებრძანება1902, 18, 2011გადმოწერეთ
მედეა მშვიდობაძესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზებრძანება2002, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტადიონისათვის დამზადებული საფეხბურთო აბონემენტების ინვენტარიზაციის შესახებბრძანება2102, 21, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით სააუქციონო კომისიის შექმნის თაობაზებრძანება2202, 21, 2011გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება2303, 1, 2011გადმოწერეთ
საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება2403, 7, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის `სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი'-ს ბალანსზე ქონების გადაცემის შესახებბრძანება2503, 7, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან –`კომუნალური მომსახურების ცენტრი'-ს ბალანსზე ქონების გადაცემის შესახებბრძანება2603, 7, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან –`სპორტის განვითარების, საინფორმაციო-ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი'-ს ბალანსზე ქონების გადაცემის შესახებბრძანება2703, 7, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ–გვერდის ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ
ბრძანება2803, 9, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ შილაკაძისთვის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შეჩერების შესახებბრძანება2903, 9, 2011გადმოწერეთ
კახა ღლონტის მივლინების შესახებბრძანება3003, 9, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან –`ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური'-ს ბალანსზე ქონების გადაცემის შესახებბრძანება3103, 10, 2011გადმოწერეთ
გამგეობასა და ს.ს. `ვითიბი ბანკი ჯორჯია'-ს ოზურგეთის ფილიალს შორის გაფორმებული საბანკო ოპერაციების წარმოების და მომსახურეობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებბრძანება3203, 10, 2011გადმოწერეთ
კახა ღლონტის პრემირების შესახებბრძანება3303, 21, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება3403, 22, 2011გადმოწერეთ
გიორგი ტაკიძის მივლინების შესახებბრძანება3503, 22, 2011გადმოწერეთ
ხვიჩა კილაძის, თემური მოქიას, კობა ხაბალაშვილის და პაატა ბურჭულაძის პრემირების შესახებბრძანება3603, 22, 2011გადმოწერეთ
კახა ღლონტის მივლინების შესახებბრძანება3703, 28, 2011გადმოწერეთ
კომუნალური მომსახურების ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანება3804, 1, 2011გადმოწერეთ
კომუნალური მომსახურების ცენტრის დირექტორის მოადგილის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება3904, 1, 2011გადმოწერეთ
გიორგი ტაკიძის მივლინების შესახებბრძანება4004, 1, 2011გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება4104, 1, 2011გადმოწერეთ
საყვარელ სალუქვაძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება4204, 1, 2011გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის მივლინების შესახებბრძანება4304, 6, 2011გადმოწერეთ
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება4404, 7, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება4504, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება4604, 10, 2011გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის, ირინა საჯაიას და ვალერიან გირკელიძის პრემირების შესახებბრძანება4704, 14, 2011გადმოწერეთ
გიორგი ტაკიძის მივლინების შესახებბრძანება4804, 14, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება4904, 18, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანება5004, 18, 2011გადმოწერეთ
გიორგი ტაკიძის მივლინების შესახებბრძანება5104, 26, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილისთვის მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებბრძანება5204, 27, 2011გადმოწერეთ
`სურსათის ეროვნული სააგენტო'~-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება5304, 28, 2011გადმოწერეთ
`ურეკი-შეკვეთილის განვითარების ცენტრი'-ს დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანება5304, 28, 2011გადმოწერეთ
გიორგი ტაკიძის მივლინების შესახებბრძანება5404, 29, 2011გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის და მიხეილ ჩიგოგიძის მივლინების შესახებბრძანება5505, 2, 2011გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანება5605, 3, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის მივლინების შესახებბრძანება5705, 3, 2011გადმოწერეთ
ვალერიან გირკელიძის და არჩილ ღლონტის მივლინების შესახებბრძანება5805, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებბრძანება5905, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა
პრემირების შესახებ
ბრძანება6005, 6, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. `ელ სი თი'-ს შორის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ჯგუფის შექმნის თაობაზებრძანება6105, 10, 2011გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის და გიორგი ჩილაჩავას პრემირების შესახებბრძანება6205, 18, 2011გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის მივლინების შესახებბრძანება6305, 20, 2011გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის პრემირების შესახებბრძანება6405, 23, 2011გადმოწერეთ
მაკა მეგრელაძის პრემირების შესახებბრძანება6505, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისთვის საავტომობილო საწვავის გამოყოფის თაობაზებრძანება6605, 30, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება6705, 31, 2011გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება6805, 31, 2011გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრების მიერ მომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება6905, 31, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება7006, 8, 2011გადმოწერეთ
გიორგი ტაკიძის მივლინების შესახებბრძანება7106, 9, 2011გადმოწერეთ
ირინა საჯაიას მივლინების შესახებბრძანება7206, 15, 2011გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის შვებულების შესახებბრძანება7306, 15, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების – ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება7406, 14, 2011გადმოწერეთ
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებბრძანება7606, 20, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანება7706, 24, 2011გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება7806, 24, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების - ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება7907, 4, 2011გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებბრძანება8007, 6, 2011გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანება8107, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება8207, 7, 2011გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის შვებულების შესახებბრძანება8307, 12, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანება8407, 12, 2011გადმოწერეთ
ტარიელ ჟღენტის `ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური'-ს დირექტორის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის თაობაზებრძანება8507, 13, 2011გადმოწერეთ
მაია ნარსიას შვებულების შესახებბრძანება8607, 15, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის რაგბის განვითარების კავშირის დირექტორის განთავისუფლების შესახებბრძანება8707, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის რაგბის განვითარების კავშირის დირექტორის დანიშვნის შესახებბრძანება8807, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების –`კომუნალური მომსახურების ცენტრი'-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება8907, 19, 2011გადმოწერეთ
მამუკა ქილიფთარის შვებულების შესახებბრძანება9007, 21, 2011გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის შვებულების შესახებბრძანება9107, 25, 2011გადმოწერეთ
მაკა ჭყონიას შვებულების შესახებბრძანება9207, 25, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზებრძანება9307, 25, 2011გადმოწერეთ
ინდივიდუალური მეწარმე `ვახტანგ გეგიაძე'-სა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მოქმედების შეწყვეტის თაობაზებრძანება9407, 27, 2011გადმოწერეთ
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზებრძანება9507, 27, 2011გადმოწერეთ
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებბრძანება9607, 27, 2011გადმოწერეთ
ირინა საჯაიას შვებულების შესახებბრძანება9707, 27, 2011გადმოწერეთ
თამარ რუსიეშვილის შვებულების შესახებბრძანება9807, 29, 2011გადმოწერეთ
ეკა ნანავას შვებულების შესახებბრძანება9907, 29, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებბრძანება10007, 29, 2011გადმოწერეთ
კობა ბანძელაძის შვებულების შესახებბრძანება10107, 29, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შეჩერების შესახებბრძანება10208, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილისათვის გამგებლის მოვალეობის დაკისრების შესახებბრძანება10308, 10, 2011გადმოწერეთ
ნათია ლომჯარიას შვებულების შესახებბრძანება10408, 9, 2011გადმოწერეთ
ავთანდილ მექვაბიშვილის შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება10508, 10, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის საშუალებით განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებბრძანება10608, 10, 2011გადმოწერეთ
სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებბრძანება10708, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება10808, 10, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანება10908, 12, 2011გადმოწერეთ
ვლადიმერ სალუქვაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის `ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური`-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის თაობაზებრძანება11008, 15, 2011გადმოწერეთ
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურში გამწვევი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებბრძანება11108, 15, 2011გადმოწერეთ
თეიმურაზ მოქიას შვებულების შესახებბრძანება11208, 15, 2011გადმოწერეთ
ნონა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება11308, 16, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი~-სთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების გადაცემის შესახებბრძანება11408, 16, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის მივლინების შესახებბრძანება11508, 22, 2011გადმოწერეთ
თეიმურაზ მოქიას შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება11608, 22, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებბრძანება11808, 23, 2011გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის მივლინების შესახებბრძანება11908, 23, 2011გადმოწერეთ
სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების მიზნით შექმნილ დროებითი სამუშაო ჯგუფში მოწვეულ პირთა საქმიანობისა და ანაზღაურების შესახებბრძანება12008, 25, 2011გადმოწერეთ
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებბრძანება12108, 25, 2011გადმოწერეთ
მაკა ჭყონიას შვებულებდან გამოძახების შესახებბრძანება12208, 25, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის საშუალებით განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებბრძანება12308, 25, 2011გადმოწერეთ
ვერიკო ვაშაკიძის შვებულების შესახებბრძანება12408, 25, 2011გადმოწერეთ
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლისთვის მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებბრძანება12508, 25, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებბრძანება12608, 29, 2011გადმოწერეთ
მაკა მეგრელაძის შვებულების შესახებბრძანება12708, 29, 2011გადმოწერეთ
თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებბრძანება12808, 29, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ქონების კომუნალური მომსახურების ცენტრისთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება12908, 29, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება13008, 29, 2011გადმოწერეთ
პეტრე სალუქვაძის მივლინების შესახებბრძანება13108, 29, 2011გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებბრძანება13208, 29, 2011გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის მივლინების შესახებბრძანება13308, 29, 2011გადმოწერეთ
ვახტანგ გველებიანის მივლინების შესახებბრძანება13408, 29, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ ჩიგოგიძის მივლინების შესახებბრძანება13508, 30, 2011გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება13609, 1, 2011გადმოწერეთ
კახაბერ ღლონტის შვებულების შესახებბრძანება13709, 1, 2011გადმოწერეთ
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის თაობაზებრძანება13809, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებბრძანება13909, 2, 2011გადმოწერეთ
კობა ხაბალაშვილის მივლინების შესახებბრძანება14009, 7, 2011გადმოწერეთ
ნონა მდივანის შვებულების შესახებბრძანება14109, 8, 2011გადმოწერეთ
ალეკო მამეშვილის პრემირების შესახებბრძანება14209, 9, 2011გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის შვებულების შესახებბრძანება14309, 9, 2011გადმოწერეთ
ირინა საჯაიას და პეტრე სალუქვაძის მივლინების შესახებბრძანება14409, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის
დამტკიცების შესახებ
ბრძანება14609, 9, 2011გადმოწერეთ
გელა ჩავლეშვილის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებბრძანება14709, 13, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანება14809, 15, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით სააუქციონო კომისიის შექმნის თაობაზებრძანება14909, 15, 2011გადმოწერეთ
ნანა თავდუმაძის და კობა ხაბალაშვილის პრემირების შესახებბრძანება15001, 1, 1970გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისთვის საავტომობილო საწვავის გამოყოფის თაობაზებრძანება15309, 23, 2011გადმოწერეთ
ქეთევან კვაჭანტირაძის შვებულების შესახებბრძანება15409, 23, 2011გადმოწერეთ
რუსუდან გიორგაძის შვებულების შესახებბრძანება15509, 23, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება15609, 28, 2011გადმოწერეთ
ვალერიან გირკელიძის პრემირების შესახებბრძანება15709, 28, 2011გადმოწერეთ
მიხეილ შილაკაძის შვებულების შესახებბრძანება15809, 30, 2011გადმოწერეთ
თეიმურაზ ქინქლაძის დაკავებული თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბრძანება15910, 4, 2011გადმოწერეთ
აკაკი ჭანუყვაძის – `კომუნალური მომსახურების ცენტრი'-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებბრძანება16010, 4, 2011გადმოწერეთ
ნანა უგრეხელიძის შვებულების შესახებბრძანება16110, 4, 2011გადმოწერეთ
ხვიჩა კილაძის, პეტრე სალუქვაძის, თეიმურაზ მოქიას და ავთანდილ მექვაბიშვილის პრემირების შესახებბრძანება16210, 4, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური'-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება16310, 5, 2011გადმოწერეთ
სადაზღვევო კომპანია ვესტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მოქმედების შეწყვეტის თაობაზებრძანება16410, 5, 2011გადმოწერეთ
წყალმომარაგების კომპანიისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება16510, 6, 2011გადმოწერეთ
საყვარელ სალუქვაძეს და ნანა უგრეხელიძესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებბრძანება16610, 6, 2011გადმოწერეთ
ვანო იმედაშვილთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებბრძანება16710, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებბრძანება16810, 10, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება16910, 12, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებბრძანება169-110, 17, 2011გადმოწერეთ
ლაშა თავაძის და პეტრე სალუქვაძის მივლინების შესახებბრძანება17010, 24, 2011გადმოწერეთ
ხვიჩა კილაძის შვებულების შესახებბრძანება17110, 24, 2011გადმოწერეთ
წყალმომარაგების კომპანიისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებბრძანება17210, 24, 2011გადმოწერეთ
ილია ვაშაყმაძის მივლინების შესახებბრძანება17310, 25, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება17410, 25, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება17510, 25, 2011გადმოწერეთ
რუსუდან გიორგაძის შვებულებიდან გამოძახების შესახებბრძანება17610, 25, 2011გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება17710, 28, 2011გადმოწერეთ
პაატა ბურჭულაძის შვებულების შესახებბრძანება17810, 28, 2011გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის საშუალებით განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებბრძანება17910, 31, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება18010, 31, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება18111, 2, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზებრძანება18211, 2, 2011