სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 2021

თვითმმართველი ქალაქის/
მუნიციპალიტეტის დასახელება
პროგრამის
დასახელება
პროგრამის
სამიზნე ჯგუფი
დახმარების მისაღებად
საჭირო სარეიტინგო ქულა
პროგრამის
ბიუჯეტი
ბენეფიციართა
რაოდენობა
დახმარების ოდენობადახმარების გაცემის პერიოდულობა (ყოველთვიური/ერთჯერადი და სხვა)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტია) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილიანი ოჯახები100000-დან და 150 001-მდე, 60. 02525 ლარი 1 ბავშვზეყოველთვიური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიდღის ცენტრის თანადაფინანსება დღის ცენტრის „მომავლის სხივი“-ს ბენეფიციარებისარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის45,028150 ლარი 1 ბავშვზეყოველთვიური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიდედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშთა დახმარება დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის15,014400კვარტალში ერთხელ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიმოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება, მედიკამენტებით, საგარანტიო წერილის სახით გათვალისწინებული დახმარებასოციალურად დაუცველი ოჯახები, ვეტერანი ქალბატონები, შშმ პირები0-დან 150 001-მდე230,01449100 ლარი; საგარანტიო წერილი, არაუმეტეს 500 ლარიერთჯერადი; ერთჯერადი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტითირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული, ასევე პერიტონიალური შემთხვევის მქონე პირებისარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის55,048300ლარი; პერიტონიალური 150 ლარიკვარტალში ერთხელ; ყოველთვიური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტილეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება ლეიკემიისა და ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის260,0703მედიკამენტებით 200 ლარი; საგარანტიო არაუმეტეს 600 ლარი;მედიკამენტები ერთჯერადი, საგარანტიო მომართვიდან გამომდინარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა ასოციაცია „გურიას„ ბენეფიციარები, შშმ პირები,მხედველობითშშმ შშმ ბავშვები, 0-დან 200001-მდე; ზოგ შემთხვევაში, სარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის215,0308100 ლარი; 250 ლარი; 60 ლარი; ასოციაცია „გურიას“ 1 ბენეფიციარისთვის 250 ლარიერთჯერადი; ყოველთვიური; ინვოისის შესაბამისად.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება იძულებით გადაადგილებული პირებისარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის14,066250ერთჯერადი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისარიტუალო დახმარება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები; ომის მონაწილეები, მარტოხელა, უპატრონო მოქალაქეები.0-დან 150 001-მდე; ომის მონაწილეთა და უპატრონო მოქალაქეთა სარიტუალო დახმარებისთვის, სარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის 65,0250250 ლარი; 500 ლარიერთჯერადი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება უსახლკარო, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მოქალაქეები0-დან 200 001-მდე; 270,0ბინის ქირით უზრუნველყოფა-48; მძიმე საცხოვრებელი -560;ბინის ქირა 105.27 ლარი; მძიმე საცხოვრებელი საჭიროებიდან გამომდინარებინის ქირა- ყოველთვიური; ერთჯერადი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი ოჯახები, რომლებიც ვერ სარგებლობენ მუნიციპალური პროგრამული დახმარებებითსარეიტინგო ქულა აუცილებელი არ არის90,0157წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, არაუმეტეს 500 ლარი, გარდა იშვიათი გამონაკლისისაერთჯერადი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიმზრუნველობამოკლებულთა ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობა0-დან 200 001-მდე; 145,0180ყოველდღიური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარებისარეიტინგო ქულა საჭირო არ არის15,014წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად,ყოველთვიური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია, კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა და სხვა.) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ვეტერანი ქალბატონები, შშმ პირები0-დან 200 001-მდე; 70,0330წარმოდგენილი ინვოისის შესაბამისად, არაუმეტეს 300 ლარიერთჯერადი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი1 წლამდე ახალშობილთა დახმარებასოციალურად დაუცველი ოჯახები.0-დან 70 001-მდე; 70,032100 ლარიყოველთვიური

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი