საკრებულომ 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება დაამტკიცა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება დაამტკიცა.
წარმოდგენილი პროექტით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და შემოსულობები (გასული წლის ნაშთისა და ვალდებულებების კლების ჩათვლით) 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით განსაზღვრულ მაჩვენებელთან შედარებით 95,4%-ით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ დაგეგმილი 37 750,0 ათასი ლარის ნაცვლად, ბიუჯეტი 73 758,0 ათასი ლარით განისაზღვრა.
პროექტის თანახმად ბიუჯეტი 36 008,0 ათასი ლარით გაიზარდა, რომელიც პრიორიტეტებში გადანაწილდა.

მსგავსი სტატიები